Προϊόντα

Galaxy Web Shop Connector

 

Με τη λύση Galaxy Web Shop Connector μια επιχείρηση που λειτουργεί το Galaxy ERP, μπορεί εύκολα να το συνδέσει με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει, αυτοματοποιώντας την ανταλλαγή δεδομένων που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Ο Galaxy Web Shop Connector υποστηρίξει δύο τεχνολογικές επιλογές :

  • Rest API: Ο σύγχρονος και ενδεικνυόμενος τρόπος σύνδεσης χωρίς περιορισμούς
  • Database Connectivity: Με SQL queries σε πρόσθετους πίνακες στη βάση δεδομένων του Galaxy για πιο απλές διασυνδέσεις

Η επιχείρηση μπορεί να υποδέχεται χωρίς σφάλματα και σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα των παραγγελιών και να ενημερώνει άμεσα τους πελάτες για την εξέλιξη των παραγγελιών τους, όσο πολύπλοκα σενάρια εξυπηρέτησης παραγγελιών και να έχει (εγκριτικές ροές, picking & packing, drop shipment, διεταιρικές συναλλαγές κ.λπ.). Δεν ξοδεύει πολύτιμο χρόνο για καταχώρηση δεδομένων ή χειροκίνητη εκτέλεση εργαλείων import.

'Ενα ηλεκτρονικό κατάστημα να απαιτεί πρόσθετα δεδομένα που δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν σε ένα ERP. Το κενό αυτό γεφυρώνεται με τη χρήση των σεναρίων Web. Με τα σενάρια αυτά ορίζονται εύκολα όλες οι παράμετροι που απαιτούνται προκειμένου να είναι εφικτή η διασύνδεση, αλλά συγχρόνως υπάρχει και ο ορισμός πρόσθετων δεδομένων, προκειμένου να καλυφθούν οι ειδικές απαιτήσεις που έχει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.

Δείτε στα επόμενα tabs όλα τα δεδομένα που μεταφέρονται από το ERP προς το eShop και αντίστροφα, αλλά και την ανταλλαγή των μεταξύ τους δεδομένων.

Μεταφορά ειδών

Barcodes, κατηγορίες, ειδικά χαρακτηριστικά (variants), χαρακτηριστικά (attributes), ξενόγλωσσες περιγραφές, επιλογή τιμής και τιμοκαταλόγων, εικόνες, οριζόμενα πεδία κ.λπ. Παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης των δεδομένων που μπορούν να οριστούν χωρίς να απαιτείται κώδικας αλλά μόνο SQL (QStatements)

Ενημέρωση υπολοίπων ειδών

Αναλυτική ενημέρωση σε επίπεδο υπολοίπου ή ελεγχόμενου υπολοίπου, τόσο σε επίπεδο λογιστικού κωδικού όσο και σε επίπεδο ειδικών χαρακτηριστικών. Η ενημέρωση μπορεί να είναι συγκεντρωτική για όλο τον κατάλογο, για μεμονωμένους κωδικούς ή για τους κωδικούς που κινήθηκαν μετά από συγκεκριμένη ημερομηνία.

Καταγραφή, παρακολούθηση και ενημέρωση

όλων των δεδομένων που διακινούνται με εκτεταμένες πληροφορίες χρόνου εκτέλεσης, πλήθους εγγραφών, επιτυχημένων\αποτυχημένων, καθώς και προειδοποιήσεων για τις περιπτώσεις που υπάρχουν σφάλματα όπως διαφοροποίηση αξιών. Μάλιστα για τα σφάλματα παρέχεται η δυνατότητα για άμεση αποστολή mail σε επιλεγμένους αποδέκτες καθώς και δυνατότητα εισαγωγής της εσφαλμένης παραγγελίας από το τροποποιημένο Json χωρίς να απαιτείται αποσταλεί ξανά από το Web shop.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το API τoυ Galaxy παρέχει πρόσβαση σε μια πληθώρα πληροφοριών (λίστες αναζήτησης, οντότητες, δυναμικές προβολές) για να καλύψει όλες τις πληροφορίες που δε συμπεριλαμβάνονται στη βασική λύση, αλλά μπορεί να απαιτούνται για τις ανάγκες μια συγκεκριμένης υλοποίησης. Μάλιστα αυτή η πληροφορία υποστηρίζει όλες τις δυνατότητες προσαρμογών που παρέχει το Galaxy ERP.

 

Παραγγελίες

με ταυτόχρονη εισαγωγή\μεταβολή πελάτη. Παρέχεται η δυνατότητα ορισμού πρόσθετων πεδίων, επιβαρύνσεων, voucher αποστολής κ.λπ. Παρέχονται προτεινόμενες τιμές ανά σενάριο προκειμένου να μειωθεί όσο το δυνατόν το πλήθος των απαιτούμενων πληροφοριών και  φιλική ανεύρεση όλων των πεδίων τύπου lookup με κωδικό.

Κατάσταση παραγγελιών

Ενημέρωση για το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας με βάση χαρακτηρισμούς τύπων παραστατικών. Η αναζήτηση γίνεται βάσει timestamp (χρονικής αναζήτησης) τελευταίας τροποποίησης.

Καταχώρηση ειδών

Ειδικά για τις περιπτώσεις που τα είδη ανοίγονται στο e Shop παρέχεται η δυνατότητα ανοίγματος ειδών κατευθείαν αξιοποιώντας τις δυνατότητες του εργαλείου Datatalk που παρέχει όλες τις ευκολίες που έχει ένα import utility (αντιστοιχίσεις τιμών, προτεινόμενες τιμές)

 

Μεταφορά πελατών

με πολλαπλές διευθύνσεις και δυνατότητα πολλών τρόπων ταυτοποίησης (κωδικός, ΑΦΜ, e-mail). Παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης των δεδομένων που μπορούν να οριστούν χωρίς, να απαιτείται κώδικας αλλά μόνο SQL (QStatements)