Προϊόντα

Galaxy CompakG

Το Galaxy CompakG αποτελεί  την βέλτιστη λύση ERP για μεγάλους οργανισμούς, ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις που απαιτούν πλούσια, σε βάθος και εξειδικευμένη λειτουργικότητα, καθώς και την απαιτούμενη ευελιξία έτσι ώστε να προσαρμόζονται γρήγορα και αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές συνθήκες.

Ενσωματώνοντας την τεχνογνωσία παλαιότερων αντίστοιχων προϊόντων της SingularLogic  και την εμπειρία από εκατοντάδες εγκαταστάσεις έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί στην σύγχρονη τεχνολογία Galaxy.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου ERP είναι η ενσωμάτωση εξειδικευμένης λειτουργικότητας διαφορετικών κλάδων, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για Χρηματοπιστωτικούς οεργανισμούς, τηλεπικοινωνιακούς, οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και μεγάλες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου.

 • Οικονομικό Κύκλωμα: Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Διαχείριση Παγίων, Διαχείριση πιστωτών-προμηθευτών, Αξιόγραφα – Τράπεζες, Προϋπολογισμός (budget), Χρηματοροές (cash-flow), Παρακολούθηση έργων, Ισολογισμός,
 • Εμπορικό Κύκλωμα: Αποθήκες, Διαχείριση Πελατών-Χρεώστων, Εμπορική Διαχείριση, Διαχείριση Αγορών, Κοστολόγηση Εισαγωγών,
 • Παραγωγή: Δεδομένα Παραγωγής, Έλεγχος Παραγωγής, MRP/MPS, Capacity Planning, Κοστολόγηση παραγωγής, Ποιοτικός έλεγχος, Προκοστολόγηση είδους-προσφοράς-παραγγελίας,
 • CRM
 • CompakG Statistics & Business Intelligence (ΒΙ) & CompakG Maps & CompakG Web 
 • Διαδραστικό  περιβάλλον όπου υποστηρίζονται κύβοι και data drilling για την παρουσίαση στατιστικών δεδομένων
 • Δυνατότητα γεωγραφικής αναπαράστασης επιχειρησιακών δεδομένων σε Google Maps και Microsoft Bings
 • Νέα αρχιτεκτονική(BPM-SOA tool) για γρήγορη προσαρμογή των εταιρικών διαδικασιών στις νέες επιχειρησιακές συνθήκες, αυξημένη ευελιξία, και παρακολούθηση των διαδικασιών της εταιρείας σε πραγματικό χρόνο
 • Επιχειρησιακό σύστημα ασφαλείας και παρακολούθησης χρηστών
 • Εύκολη επικοινωνία με τρίτες εφαρμογές
 • Εκτεταμένη κάλυψη αναγκών μεγάλων επιχειρήσεων και κάθετων αγορών
Success Stories
 • Η SingularLogic ανέλαβε την ανάπτυξη και υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.    
 • H SingulaLogic ανέλαβε την εγκατάσταση συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών πόρων (ERP) για την Cyta Hellas. Το σύστημα βασίζεται στην αφαρμογή CompakG, η οποία καλύπτει αποδοτικά τις διαδικασίες της εταιρίας, αφού είναι πλήρως προσαρμοσμένη στις...