Προϊόντα

CompakWin

Το CompakWin ενσωματώνοντας περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων ERP σε μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων και οργανισμών, αποτελεί δοκιμασμένη λύση ERP για μεγάλους οργανισμούς, ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Πέραν της λειτουργικότητάς η οποία αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ανεξάρτητα από την δραστηριότητα τους, το CompakWIN έχει ενσωματώσει επιπρόσθετη λειτουργικότητα που καλύπτει εξειδικευμένες ανάγκες κάθετων αγορών, όπως :

Τρόφιμα-Ποτά, Φαρμακευτικές, Ένδυση–Υπόδηση, Λιανικό Εμπόριο, Εισαγωγές–Εξαγωγές, Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα, Εκδόσεις, Μεταφορικές Εταιρείες, Logistics, Διανομή, Δομικά Υλικά,  κ.ά. 

 • Οικονομική Διαχείριση. Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Διαχείριση Παγίων, Συναλλασσόμενοι, Προμηθευτές, Consolidation ,Οικονομικές Αναφορές ,Ταμείο
 • Οικονομικός Σχεδιασμός. Προϋπολογισμός, Ταμειακός Προγραμματισμός, P&L, Οικονομικοί Δείκτες, Αξιολόγηση Πιστωτών, Οφειλές προμήθειας, Εισπράξεις πελατών.
 • Εμπορική Διαχείριση. Πωλήσεις, Πελάτες, Λιανική, Διαχείριση Εμπορικής Πολιτικής, Αποθήκες, Προμηθευτική Αλυσίδα, Κοστολόγηση, Συστήματα Στατιστικής Ανάλυσης, Off line  λειτουργία καταστημάτων.
 • Βιομηχανική Διαχείριση. Σχεδιασμός – Οργάνωση Εγκατάστασης, Παραγωγή, Σχεδιασμός Απαιτήσεων Παραγωγής MPS – MRP, Κοστολόγηση, Σχεδιασμός Δυναμικότητας Παραγωγής, Πολιτική Ποιότητας.
 • Business Strategy & MIS. What-if scenarios, Map manager, Query manager, Statistics manager, Report manager
 • Plus-Εξειδικευμένες Εφαρμογές. Παρακαταθέτες, Service management, Promotions-Πιστωτικά, Συντήρηση εξοπλισμού, Κοστολόγηση έργου, Αγορές αγροτικών προϊόντων, Ανατροφοδότηση, Ιατρικοί επισκέπτες, Κύκλωμα διαγωνισμών

 

 • Κατέχει ηγετικό μερίδιο στην αγορά των Πληροφοριακών Συστημάτων ERP
 • Διαθέτει υψηλή λειτουργικότητα και παραμετρικότητα
 • Έχει ενεργές εγκαταστάσεις σε πολυάριθμες κάθετες αγορές διαθέτοντας εξειδικευμένη λειτουργικότητα, όπως ενδεικτικά: τράπεζες, εισαγωγικό και λιανικό εμπόριο, τρόφιμα /ποτά, φαρμακευτικά είδη και καλλυντικά, χημικά προϊόντα, τηλεπικοινωνίες κ.ά.
 • Διαθέτει πρωτοποριακό σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών (Business Intelligence) για την συλλογή, σύνθεση και παρουσίαση των επιχειρηματικών δεδομένων
 • Έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με εξειδικευμένα Πληροφοριακά Συστήματα σε χώρους αιχμής, όπως: Customer Relationship Management, Warehouse Management, Business Performance Management, e-business και Human Capital Management