Προϊόντα

Συστήματα ERP

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning Systems)

Η SingularLogic, διαθέτει μεγάλη γκάμα συστημάτων αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων, κατάλληλα σχεδιασμένων για να απαντούν στις επιχειρηματικές ανάγκες όλων των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως δραστηριότητας.

Τα συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού που προσφέρει εξυπηρετούν σε βάθος και ενοποιημένα όλες τις ανάγκες μιας επιχείρισης, προσαρμόζονται κατάλληλα ή ενσωματώνουν νέες λειτουργικότητες που θα ικανοποιήσουν νέες ανάγκες σε βάθος χρόνου,  ενώ τέλος αποτελούν ένα κεντρικό σημείο ελέγχου, διαχείρισης και λήψης αποφάσεων μέσα στην επιχείρηση.

Το χαρτοφυλάκιο συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων της SingularLogic αποτελείται από τις εξής εφαρμογές :