Προϊόντα

Εφαρμογές Ανθρώπινου Δυναμικού

H SingularLogic, έχοντας μακρά παράδοση, σε συστήματα μισθοδοσίας και παρακολούθησης εξέλιξης ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει λύσεις που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες λογιστικών γραφείων, επιχειρήσεων κάθε μεγέθους και οργανισμών.

Το χαρτοφυλάκιο εφαρμογών της SingularLogic περιλαμβάνει :