Προϊόντα

Λογιστικές Εφαρμογές

Η SingularLogic γνωρίζοντας αφενός τις ιδιαιτερότητες της δραστηριότητας των λογιστικών γραφείων και αφετέρου τις ιδιόμορφες απαιτήσεις του ελληνικού φορολογιστικού πλαισίου, προσφέρει φορολογιστικές εφαρμογές ειδικά σχεδιασμένες για την κάλυψη των αναγκών τους.

Επιπλέον για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν ιδία φορολογιστική παρακολούθηση προσφέρει, ανεξαρτήτως εμπορικής διαχείρισης, αυτόνομες λογιστικές εφαρμογές.

  • Accountant (εφαρμογή για λογιστικά γραφεία)
  • Control Γενική Λογιστική (για επιχειρήσεις)
  • Next Γενική Λογιστική (για επιχειρήσεις)
  • Control Έσοδα Έξοδα (για επιχειρήσεις)