Προϊόντα

ICT Εφαρμογές

H SingularLogic πάντα πρωτοπόρος, προσφέρει μια σειρά προϊόντων με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης, τόσο σε εφαρμογές πληροφορικής όσο και σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Η σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ICT), η οποία αποτελεί παγκόσμια τάση, συμβάλλει σημαντικά στην απλοποίηση της διαχείρισης συστημάτων, στη μείωση του κόστους, καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Το χαρτοφυλάκιο των ICT λύσεων της SingularLogic αποτελείται από τις εξής εφαρμογές: