Προϊόντα

Εφαρμογές για Ιδιώτες

Η SingularLogic παρακολουθώντας τις ανάγκες και τάσεις της εποχής και αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες Cloud/SaaS δημιούργησε μια οικογένεια εφαρμογών που απευθύνεται στον άνθρωπο, είτε με την επαγγελματική του ιδιότητα (Orbi για ελεύθερους επαγγελματίες, 4doctors) είτε για την κάλυψη προσωπικών του αναγκών (Taxfriend).

Οι εφαρμογές για ιδιώτες της SingularLogic αποτελούνται από τις εξής εφαρμογές :