Υπηρεσίες

Business Service Provisioning

Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν σε κύριες IT δραστηριότητες του οργανισμού και έχουν σχέση με στρατηγικό σχεδιασμό ΙΤ, έλεγχο ΙΤ δαπανών, υπηρεσίες παροχής επιχειρησιακών εφαρμογών (ASP), τεχνική υποστήριξη υποδομών και χρηστών, με έμφαση στη μείωση του κόστους και στη βελτίωση του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών.