Υπηρεσίες

Complete IT Insourcing

Η SingularLogic προσφέρει υπηρεσίες συνολικής ανάληψης ευθύνης υποστήριξης IT διαδικασιών, μέσω της διάθεσης στην επιχείρηση/πελάτη ΙΤ πόρων - κυρίως εξειδικευμένων μηχανικών και συμβούλων πληροφορικής - διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο  υπηρεσίες εγγυημένου επιπέδου (SLA). H υπηρεσία Complete IT Insourcing περιλαμβάνει ολόκληρη την υποστήριξη και καθημερινή διαχείριση της ΙΤ υποδομής του πελάτη, τη διαχείριση εφαρμογών, αναβαθμίσεις υποδομών και λογισμικού, βελτιωμένη διαχείριση πόρων πληροφορικής βασισμένη στο πρότυπο ITIL, παροχή συμβουλών για στρατηγικό ΙΤ σχεδιασμό και συμβόλαιο εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement – SLA). Επίσης, περιλαμβάνει τις υπηρεσίες IT service desk και IT workplace services (ITWPS).

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του επιχειρηματικού τομέα δραστηριοποίησής τους που επιθυμούν  να μειώσουν τα σταθερά και επαναλαμβανόμενα IT κόστη τους.

  • Άμεση μείωση σταθερών και επαναλαμβανόμενων λειτουργικών δαπανών
  • Σταθερό κόστος της υπηρεσίας IT Insourcing με ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική 
  • Ελαχιστοποίηση του ρίσκου παραβίασης της ασφάλειας και της συμμόρφωσης στα IT Standards
  • Επικέντρωση της επιχείρησης στο κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της
  • Συνεχής πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό της SingularLogic,
  • Μεταβίβαση της επιχειρησιακής συνέχειας και της διαχείρισης του ρίσκου στη SingularLogic
  • Κεντρική διαχείριση εφαρμογών μέσω ανασχεδιασμού των πληροφοριακών συστημάτων του πελάτη (IT reengineering)
  • Χρήση βέλτιστων πρακτικών (best business practices) στη συγκεκριμένη επιχείρηση που βασίζεται στη μεγάλη εμπειρία που διαθέτει η SingularLogic σε επιμέρους κλάδους και κάθετες αγορές (Γάλα, Υγεία, Βιομηχανίες, Retail, Τρόφιμα – Ποτά  κ.λπ.)