Υπηρεσίες

Business Intelligence as a Service (BIaaS)

Η υπηρεσία BIaaS αφορά στην παροχή πλατφόρμας επιχειρησιακής ευφυΐας (BI) και εξόρυξης πληροφοριών (Data Mining).
Παρέχεται κυρίως σε υπάρχουσες επιχειρήσεις /πελάτες του Data Center, για τους οποίους φιλοξενούνται databases από άλλες υπηρεσίες φιλοξενίας (Hosting, Collocation, Disaster κλπ).

Αναλυτικότερα η υπηρεσία BIaaS περιλαμβάνει, ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης στις περιοχές BI & Data Mining, της, όταν  η κεντρική της υποδομή είναι εγκατεστημένη στο Data Center της SingularLogic. Παρέχει επίσης αξιοπιστία, ταχύτητα και υψηλή διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.

Η πλατφόρμα φιλοξενείται στο Data Center της SingularLogic που διαθέτει ISO 27001 για την ασφάλεια των συστημάτων και των πληροφοριών, απαιτεί μηδενική επένδυση σε πάγια από την πλευρά του πελάτη αφού η τιμολόγηση γίνεται σαν λειτουργικό έξοδο (Capex to Opex), μειωμένη πολυπλοκότητα υποδομών και ελαστικότητα στην αύξηση ή μείωση των αναγκών.

Παρέχεται συμβόλαιο εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement – SLA) καθώς και διασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας του συστήματος (99,99% ).
 

Η υπηρεσία απευθύνεται σε εταιρίες που χρειάζονται ισχυρά συστήματα υποστήριξης επιχειρηματικών αποφάσεων (Business Intelligence & Data Mining Tools) με πρόσβαση μέσω Internet και τα επιχειρησιακά τους συστήματα φιλοξενούνται στο Data Center.

Οι πελάτες μπορούν να πετύχουν τα παρακάτω οφέλη με τις υπηρεσίες Business Intelligence as a Service (BIaaS) :

  • Λήψη ταχύτερων και  καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων
  • Βελτίωση  διεργασιών  και αύξηση των εσόδων της επιχείρησης
  • Ευκολία πρόσβασης από τόπο και σε χρόνο που εξυπηρετεί την επιχείρηση (24/7) με ασφάλεια για τα ευαίσθητα εταιρικά της δεδομένα
  • Λήψη όλων των οφελών του Hosting από τη φιλοξενέια της  πλατφόρμας στις εγκαταστάσεις του Datacenter της SingularLogic
  • Μηδενική επένδυση σε πάγια, μειωμένη πολυπλοκότητα υποδομών και ελαστικότητα στην αύξηση ή μείωση των αναγκών
  • Ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική  : ο τρόπος τιμολόγησης είναι μηνιαίος αλλά μπορεί να συζητηθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης