Υπηρεσίες

Payroll & Human Capital Management as a Service (PAYHCMaaS)

Η υπηρεσία (PAYHCMaaS) αφορά στην ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών λειτουργίας συστημάτων διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας. Η υπηρεσία επίσης περιλαμβάνει εκτύπωση μισθοδοτικών καταστάσεων με παράλληλη παραγωγή των  απαιτούμενων από το νόμο πληροφοριών για Ασφαλιστικούς φορείς, Δημόσιο, Τράπεζες και εσωτερική χρήση από την επιχείρηση.

Αναλυτικότερα η υπηρεσία περιλαμβάνει:

 • Χρήση συστήματος μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού HCM της SingularLogic
 • Χρήση Portal (ενημέρωση, άδειες, ασθένειες, εξοδολόγια κ.λπ.) μέσω intranet
 • Εξασφάλιση άμεσης ενημέρωσης σε περιπτώσεις αλλαγών της υφιστάμενης εργατικής νομοθεσίας και σε φορολογικό επίπεδο
 • Καταχώριση περιοδικών στοιχείων και μεταβολών βασικών στοιχείων εργαζομένων (σε περίπτωση που ο πελάτης το επιθυμεί)
 • Υλοποίηση εξειδικευμένων συμβάσεων κατά περίπτωση
 • Υπολογισμό μισθοδοσίας και φόρων για κάθε περίοδο
 • Έκδοση περιοδικών μισθοδοτικών καταστάσεων
 • Έκδοση επιταγών και ενημέρωση τραπεζικών λογαριασμών
 • Δημιουργία αρχείων για ασφαλιστικούς φορείς και δημόσιο
 • Ασφάλεια στη διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
 • Αξιοπιστία, ταχύτητα και υψηλή διαθεσιμότητα της υπηρεσίας

 

Το σύστημα HCM συνοπτικά παρακολουθεί:
Εργαζόμενους, Προϋπηρεσίες, Σπουδές και Προστατευόμενα Μέλη, Άδειες, Ασθένειες και Απουσίες, Μισθοδοσία, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Κοστολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ωρομέτρηση, Πολιτική Αμοιβών και Παροχών, ανάπτυξη Προσωπικού, Αξιολόγηση, Διοικητικές Μεταβολές Προσωπικού, Διαχείριση Βιογραφικών, Εκπαίδευση, Ιατρικός Έλεγχος, Σίτιση, Εταιρικά Οχήματα.

Η πλατφόρμα φιλοξενείται στο Data Center της SingularLogic, που διαθέτει ISO 27001 για την ασφάλεια των συστημάτων και των πληροφοριών, απαιτεί μηδενική επένδυση σε πάγια από την πλευρά του πελάτη αφού η τιμολόγηση γίνεται σα λειτουργικό έξοδο (Capex to Opex), μειωμένη πολυπλοκότητα υποδομών και ελαστικότητα στην αύξηση ή μείωση των αναγκών.

Ύπαρξη συμβολαίου εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement – SLA) με τις ανάλογες δεσμεύσεις από την πλευρά της SingularLogic. Διασφάλιση Υψηλής διαθεσιμότητας του συστήματος High Availability (99,99%).

Οι υπηρεσίες προσφέρονται με μηνιαίο τίμημα ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και τη μισθολογική περίοδο. Τα συμβόλαια είναι συνήθως ετήσια.

Η υπηρεσία PAYHCMaaS απευθύνεται σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, ανεξάρτητα του επιχειρηματικού τομέα που δραστηριοποιούνται και που έχουν την ανάγκη για άμεση μείωση του κόστους διαχείρισης και έκδοσης μισθοδοσίας κάνοντας οικονομία πόρων και αυξάνοντας την παραγωγικότητα.

Ειδικότερα είναι κατάλληλο για εταιρείες που:

 • Θέλουν να μεταφέρουν την ευθύνη διαχείρισης μισθοδοσίας σε τρίτο πάροχο, διασφαλίζοντας παράλληλα την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων τους
 • Απαιτούν γρήγορη υλοποίηση, χωρίς προμήθεια εξοπλισμού και μηνιαία αποπληρωμή (capex to opex)
 • Έχουν θυγατρικές ή / και υποκαταστήματα εντός και εκτός χώρας
 • Χρειάζεται να παρέχουν ευκολία πρόσβασης σε εργαζόμενους εντός επιχείρησης, μέσω Intarnet για ενημέρωση, καταχώριση αιτήσεων αδειών κ.λπ.
 • Έχουν δώσει ήδη Outsourcing μέρος των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων (IT ή άλλων) σε τρίτους παρόχους

 

Απευθυνόμαστε σε:

 • Γενικούς, Οικονομικούς και Διευθυντές Επιχειρησιακών Λειτουργιών  (CEOs/CFOs/COOs), που ακολουθούν οδηγία από τη διοίκηση για μείωση του κόστους διαχείρισης προσωπικού και απλοποίηση εταιρικών διαδικασιών, με παράλληλη ασφάλεια δεδομένων και διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων
 • Διευθυντές Προσωπικού, οι οποίοι προσπαθούν να βελτιώσουν το επίπεδο επικοινωνίας με όλο τον οργανισμό, απλοποιώντας τις διαδικασίες επαφής με το HR και μειώνοντας παράλληλα το κόστος διαχείρισης σε πολλά επίπεδα.

Οι πελάτες μπορούν να πετύχουν τα παρακάτω οφέλη με το PAYHCMaaS:

 • Αύξηση της παραγωγικότητας, αφού οι εργαζόμενοι δεν χάνουν πολύτιμο χρόνο για μετακινήσεις και έχουν άμεση πρόσβαση σε στοιχεία διαχείρισης προσωπικού που τους αφορούν, εφόσον έχουν πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο
 • Ευκολία πρόσβασης σε χρόνο που εξυπηρετεί τον καθένα (24Χ7)
 • Μείωση κόστους (διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, κόστος χαρτιού, κόστος αλληλογραφίας)
 • Δημιουργία καλύτερων σχέσεων της εταιρίας με τους εργαζόμενους
 • Απαλλαγή των εργαζομένων της διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρίας από τις κοινές διαδικασίες
 • Βελτίωση της λειτουργίας της διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Δεν χρειάζεται εγκατάσταση, αρκεί πρόγραμμα internet browser (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox)
 • Προσφέρει ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
 • Περιλαμβάνονται όλα τα οφέλη του Hosting, αφού η πλατφόρμα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Datacenter της SingularLogic
  • Άμεση μείωση σταθερών και επαναλαμβανόμενων λειτουργικών δαπανών
  • Capex to Opex : η χρέωση είναι σταθερή ανά μήνα και περνά απευθείας στα μηνιαία έξοδα της επιχείρησης
  • Επιστροφή της δαπάνης μέσα σε συγκεκριμένο ημερολογιακό διάστημα
  • Μηδενική επένδυση σε πάγιο εξοπλισμό (zero asset investment), καθώς και σε μελλοντική αναβάθμισή του αποφεύγοντας το επενδυτικό ρίσκο
  • Απόδοση (Performance): η απόδοση των συστημάτων του Datacenter είναι πολύ αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχης αξίας επένδυση σε εξοπλισμό
  • Αξιοπιστία (Reliability): παρέχεται η μέγιστη δυνατή αξιοπιστία των συστημάτων, αφού είναι τελευταίας τεχνολογίας και λειτουργούν κάτω από ιδανικές συνθήκες 
  • Διασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας συστημάτων και υποδομών - High Availability (99,99%)
  • Επεκτασιμότητα (Expandability): η επεκτασιμότητα του συστήματος είναι πρακτικά απεριόριστη και η οποιαδήποτε αναβάθμιση μπορεί να γίνει σε ελάχιστο χρόνο, αφού οι υποδομές στο Data Center υπερκαλύπτουν και τις μελλοντικές απαιτήσεις των πελατών
  • Ελαχιστοποίηση του ρίσκου παραβίασης της ασφάλειας και της συμμόρφωσης στα IT Standards (ISO 27001)
  • Περιλαμβάνονται συμβόλαια δικαιωμάτων χρήσης Windows & SQL Server κ.λπ. με τη λογική pay as you go. Δεν αγοράζει Licenses η επιχείρηση, αλλά πληρώνει «ενοίκιο» για τη χρήση τους
 • Ευέλικτη τιμολόγηση: ο τρόπος τιμολόγησης είναι μηνιαίος, αλλά μπορεί να συζητηθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης