Υπηρεσίες

E-learning as a Service (eLaaS)

Η υπηρεσία elearning as a Service (eLaaS) αφορά στην πλατφόρμα για ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών εκμάθησης και διδασκαλίας προσωπικού ή πελατών/συνεργατών από απόσταση μέσω Internet (e-learning). Το υλικό εκμάθησης προωθείται μέσω Internet, Intranet (διεπιχειρησιακό) ή Extranet (συμμετοχή πελατών/συνεργατών).

Αναλυτικότερα, η υπηρεσία eLaaS περιλαμβάνει φιλοξενία της πλατφόρμας e-learning, πρόσβαση μέσω Internet, συνεχή υποστήριξη 24Χ7Χ365 ημέρες, διαχείριση του περιεχομένου σε συνεργασία με τον πελάτη και συνεργασία με τρίτους παρόχους, εκπαίδευση των IT και HR τμημάτων, καθώς και των χρηστών της πλατφόρμας.

Παρέχεται συμβόλαιο εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement – SLA) και διασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας του συστήματος (99,99%).

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, ανεξάρτητα του επιχειρηματικού τομέα που δραστηριοποιούνται και έχουν την ανάγκη να παρέχουν ευκολία εκμάθησης περιεχομένου σε εργαζόμενους ή συνεργάτες εντός και εκτός επιχείρησης μέσω Internet.

Δυνητικοί πελάτες είναι επιχειρήσεις στον τομέα της Υγείας, στην εκπαίδευση, δημόσιοι οργανισμοί, πολυεθνικές εταιρείες, επιχειρήσεις λιανικής με εκτεταμένα δίκτυα franchise κ.λπ..

 

Οι πελάτες μπορούν να πετύχουν τα παρακάτω οφέλη με τις υπηρεσίες E-learning as a Service (eLaaS):

  • Αύξηση της παραγωγικότητας, αφού οι εργαζόμενοι δεν χάνουν πολύτιμο χρόνο για μετακινήσεις και έχουν άμεση πρόσβαση σε ενημερωμένο εκπαιδευτικό υλικό από παντού (γραφείο, σπίτι, mobile, tablet κλπ)
  • Μείωση κόστους και ευκολία συνεχούς εκπαίδευσης πωλητών, συνεργατών πωλήσεων κ.λπ. με παράλληλη διάθεση ενημερωμένου εκπαιδευτικού υλικού προς όλους
  • Ευκολία διενέργειας ή λήψης μαθημάτων σε χρόνο που εξυπηρετεί τον καθένα (24Χ7)
  • Μείωση του λειτουργικού κόστους (εργατικά, μεταφορικά, κόστος εκτύπωσης εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ.)
  • Μείωση του κόστους διαχείρισης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
  • Ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική Λήψη όλων των οφελών του Hosting από την φιλοξενεία της πλατφόρμας στις εγκαταστάσεις του Datacenter της SingularLogic