Υπηρεσίες

Business Continuity Design

Η υπηρεσία σχεδιασμού συστημάτων επιχειρησιακής συνέχειας (IT Business Continuity Design) έρχεται να ικανοποιήσει τη μελέτη Business Continuity Assessment, που διαθέτει η επιχείρηση και αφορά σε σχεδιασμό εναλλακτικών αρχιτεκτονικών συστημάτων και διαθεσιμότητας επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και κοστολογική κα συγκριτική μελέτη αυτών. Επίσης, περιλαμβάνει ανάλυση κάθε λειτουργίας της επιχείρησης, Business Impact Analysis (BIA) και το IT Disaster Recovery design.

Η υπηρεσία Business Continuity Design απευθύνεται σε μεγάλου μεγέθους εταιρίες και οργανισμούς, που είναι υποχρεωμένοι από το νόμο, από τη διοίκηση ή μέσω ελέγχου διαχείρισης (IT Auditing) να διαθέτουν πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας (Αεροδρόμια, Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, Δημόσιοι Οργανισμοί, Νοσοκομεία, Πολυεθνικές Εταιρείες κ.λπ). Η επιχειρησιακή συνέχεια αυτών των πελατών είναι απολύτως απαραίτητη με το ελάχιστο δυνατό downtime. 

 

  • Μείωση επιχειρηματικού και επενδυτικού ρίσκου
  • Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού (όχι μόνο IT)
  • Διασφάλιση Υψηλής διαθεσιμότητας συστημάτων και υποδομών - High Availability (99,99%)
  • Ελαχιστοποίηση του ρίσκου παραβίασης της ασφάλειας και της συμμόρφωσης στα IT Standards (ISO 27001)