Υπηρεσίες

IT Service Desk

Η κεντρικοποιημένη υπηρεσία ΙΤ Service Desk υποστηρίζει για τεχνικά προβλήματα σε 24Χ7, 24X5 ή 9X5 βάση, το προσωπικό του τμήματος πληροφορικής και τους τελικούς χρήστες της επιχείρησης / πελάτη. Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα τηλεφωνικής ή απομακρυσμένης πρόσβασης των τελικών χρηστών σε κεντρικό σύστημα καταγραφής και διαχείρισης αιτημάτων (ITSM), διασφαλίζοντας έτσι την παροχή υπηρεσιών εγγυημένου επιπέδου (SLA).

Στο βασικό της πακέτο η υπηρεσία ΙΤ Service Desk περιλαμβάνει κεντρική καταγραφή των ΙΤ αιτημάτων, μέσω τηλεφώνου και web ticketing εφαρμογής, συσχετισμό αιτήματος με πελάτη, IT asset, συσχετισμό αιτήματος με πιθανό υπάρχον πρόβλημα (correlation & problem management), προτεραιοποίηση των αιτημάτων και την ανάθεση σε μηχανικούς, παρακολούθηση της προόδου εξέλιξης των εργασιών, Service level management και escalation και Service level reporting.

Απευθύνεται σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, ανεξάρτητα του επιχειρηματικού τομέα που δραστηριοποιούνται.
Ειδικότερα, είναι πιο κοντά σε εταιρείες που:

  • Έχουν ήδη κάνει outsourced μέρος των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων (IT ή άλλων) σε τρίτους παρόχους
  • Έχουν πολλά υποκαταστήματα και επομένως ανάγκες δικτύωσης και συντονισμένης παρακολούθησης των ΙΤ αιτημάτων
  • Διαθέτουν αρκετά εκτεταμένο πάγιο εξοπλισμό πληροφορικής
  • Έχουν ανάγκη για 24ωρη τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση (νοσοκομεία, λιανική κ.λπ.)

 

Οι πελάτες μπορούν να πετύχουν τα παρακάτω οφέλη με τις IT Service Desk:

  • 24Χ7Χ365 (ή εναλλακτικά ωράρια 24Χ5, 9Χ5) καταγραφή αιτημάτων και ανάθεση σε μηχανικούς
  • Ελαχιστοποίηση IT κόστους της επιχείρησης / πελάτη με χρήση μόνο των απαραίτητων πόρων
  • Άμεση πρόσβαση του τμήματος μηχανογράφησης της επιχείρησης / πελάτη στο διαχειριστικό περιβάλλον υποστήριξης ΙΤ (IT Service Management – ITSM), ώστε να παρακολουθείται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Service Desk
  • Άμεση μείωση λειτουργικών δαπανών