Υπηρεσίες

IT Workplace Managed Services - ITWMS

Η SingularLogic προσφέρει υπηρεσίες ΙΤ υποστήριξης θέσεων εργασίας μειώνοντας την πολυπλοκότητα και παρέχοντας πλήρη διαχείριση (end-to-end) σε απομακρυσμένα υπολογιστικά περιβάλλοντα.

Οι υπηρεσίες ITWMS περιλαμβάνουν ανάθεση και αποστολή onsite εξειδικευμένων μηχανικών για υποστήριξη στο χώρο της επιχείρησης / πελάτη, συσκευών όπως printers, desktops, laptops, IP-phones, καθώς και εφαρμογών, επίλυση ΙΤ θεμάτων μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης με το τερματικό του τελικού χρήστη, συμβουλευτικές υπηρεσίες βελτίωσης του end user experience, ολοκλήρωση (Service Management Integration) με το σύστημα διαχείρισης Service (ITSM) και χρήση βάσεων γνώσης (knowledge base).

Με τις υπηρεσίες ITWMS οι επιχειρήσεις μπορούν τυποποιήσουν και να ελέγχουν στενά το εργασιακό περιβάλλον των χρηστών με ασφάλεια, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα. Οι υπηρεσίες ITWMS βασίζονται στο πρότυπο υπηρεσιών ITIL και μεταφέρουν ένα τυποποιημένο ασφαλές περιβάλλον χρήστη υποστηριζόμενο από τα IT standards και τις διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών (change management processes), και το διανέμουν στους χρήστες παρέχοντας προκαθορισμένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA).

Απευθύνονται σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, ανεξάρτητα του επιχειρηματικού τομέα που δραστηριοποιούνται.
Ειδικότερα είναι κοντά σε εταιρίες που:

  • Έχουν ήδη κάνει outsourced μέρος των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων (IT ή άλλων) σε τρίτους παρόχους
  • Έχουν πολλά υποκαταστήματα και επομένως ανάγκες δικτύωσης και απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης
  • Διαθέτουν αρκετά εκτεταμένο πάγιο εξοπλισμό πληροφορικής
  • Έχουν ανάγκη για 24ωρη τεχνική υποστήριξη και επίλυση θεμάτων (νοσοκομεία, λιανική κ.λπ.)

 

Οι πελάτες μπορούν να πετύχουν τα παρακάτω οφέλη με τις Υπηρεσίες Υποστήριξης Θέσεων Εργασίας (IT Workplace Managed Services - ITWMS):

  • Μείωση κόστους λόγω τυποποίησης των διαδικασιών προώθησης, εγκατάστασης και αναβάθμισης θέσεων εργασίας
  • Βελτιωμένη απόδοση και διαθεσιμότητα: 24Χ7 υποστήριξη χρηστών με χρήση ειδικών εργαλείων παρακολούθησης από υψηλού επιπέδου τεχνικούς και εγγυημένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement – SLA)
  • Άμεση μείωση λειτουργικών και επαναλαμβανόμενων (ετήσιων) δαπανών, με αντίστοιχη θετική επιρροή στα αποτελέσματα της εταιρίας
  • Απόσβεση μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος (ελαχιστοποίηση του ρίσκου παραβίασης της ασφάλειας και της συμμόρφωσης στα IT Standards)