Υπηρεσίες

Managed Hosting

Υπηρεσία φιλοξενίας και διαχείρισης - υποστήριξης υποδομών (Managed Hosting), συστημάτων και εφαρμογών στο datacenter της SingularLogic. Μπορούν να φιλοξενηθούν από την SingularLogic οποιουδήποτε μεγέθους υποδομές και bandwidth ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Το βασικό πακέτο της υπηρεσίας Managed Hosting περιλαμβάνει φιλοξενία physical ή virtual database server, υπηρεσία application service provision (ASP), υπηρεσία αποθήκευσης δεδομένων (Storage), υπηρεσία server monitoring, υπηρεσίες Διαχείρισης (Management Operations),  διαδικασία υποστήριξης λειτουργίας συστημάτων και δικτύου (Datacenter Operator tasks), υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης (Remote Connection) , υπηρεσία αντιγράφων ασφαλείας (Daily Backup Service) και ΙΤ service desk.

Παρέχεται συμβόλαιο εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement – SLA) και διασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας του συστήματος (99,99%).

Η υπηρεσία Managed Hosting απευθύνεται σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εταιρίες. Ειδικότερα είναι κατάλληλη για εταιρίες που:

 • Έχουν εξαντλήσει τον κύκλο ζωής του εξοπλισμού πληροφορικής και θα ήθελαν να στραφούν σε ένα Data Center νοικιάζοντας χώρο και πόρους
 • Έχουν δώσει ήδη Outsourcing μέρος των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων (IT ή άλλων) σε τρίτους παρόχους, όπως π.χ. υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων (Managed Print Services-MPS), ηλεκτρονική αρχειοθέτηση (Electronic Archiving), κα.
 • Αντιλαμβάνονται ότι τα δεδομένα τους είναι περισσότερο ασφαλή στις εγκαταστάσεις ενός Data Center από ότι τις δικές τους
 • Χρειάζεται να εφαρμόσουν πολιτικές ασφάλειας των δεδομένων τους και ενδιαφέρονται για σχεδιασμό και υλοποίηση λύσεων επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity) και ανάκτηση δεδομένων από καταστροφή (Disaster Recovery)

 

Οι πελάτες μπορούν να πετύχουν τα παρακάτω οφέλη με τις υπηρεσίες Managed Hosting :

 • Άμεση μείωση σταθερών και επαναλαμβανόμενων λειτουργικών δαπανών (συντηρήσεις εξοπλισμού, λειτουργικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων κλπ),
 • Μηνιαία  σταθερή χρέωση
 • Επιστροφή της δαπάνης μέσα σε συγκεκριμένο ημερολογιακό διάστημα δεδομένου ότι οι συμβάσεις Hosting είναι συνήθως από ένα έως πέντε χρόνια
 • Μηδενική επένδυση σε πάγιο εξοπλισμό (zero asset investment) καθώς και σε μελλοντική αναβάθμισή του Απόδοση: απόδοση των συστημάτων του Datacenter είναι πολύ αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχης αξίας επένδυση σε εξοπλισμό
 • Αξιοπιστία: παρέχεται η μέγιστη δυνατή αξιοπιστία των συστημάτων αφού είναι τελευταίας τεχνολογίας και λειτουργούν κάτω από ιδανικές συνθήκες 
 • Διασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας συστημάτων και υποδομών  (99,99% μέσω της συνεχούς και αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (υποστηριζόμενη από UPS και γεννήτρια), ιδανικών συνθηκών κλιματισμού, εξελιγμένου συστήματος πυρανίχνευσης/κατάσβεσης και μέσω πιστοποιημένης πρόσβασης (LAN) τοπικού δικτύου
 • Επεκτασιμότητα: η επεκτασιμότητα του συστήματος είναι πρακτικά απεριόριστη και η οποιαδήποτε αναβάθμιση μπορεί να γίνει σε ελάχιστο χρόνο, αφού οι υποδομές στο Data Center υπερκαλύπτουν και τις μελλοντικές απαιτήσεις των πελατών
 • Ελαχιστοποίηση του ρίσκου παραβίασης της ασφάλειας και της συμμόρφωσης στα IT Standards (ISO 27001)
 • Ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική
 • Ύπαρξη ενός ΙΤ στρατηγικού συνεργάτη που θα ανταλλάσσει ιδέες με την επιχείρηση και θα δίνει τις πλέον οικονομικά αποτελεσματικές λύσεις όσον αφορά στις υποδομές με βάση τις προδιαγραφές που δίνονται από τον πελάτη
 • Η επιχειρησιακή συνέχεια και η διαχείριση ρίσκου μεταβιβάζονται στη SingularLogic και είναι διασφαλισμένη δεδομένου του εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement – SLA)
 • Ολοκληρωμένη Τεχνική Υποστήριξη 24/7,  με άμεση ανταπόκριση για κεντρικές υποδομές (Systems, OS, Databases, Application Software)
 • Η συντήρηση εξοπλισμού, λειτουργικών συστημάτων, βάσεων δεδομένων και εφαρμογών είναι μέρος της υπηρεσίας και δεν απασχολούν πλέον τον πελάτη
 • Δυνατότητα διαφοροποίησης του επιπέδου παροχής υπηρεσιών ανάλογα τις απαιτήσεις του πελάτη