Υπηρεσίες

Backup as a Service (BCKaaS)

Η υπηρεσία BCKaaS αφορά στην υλοποίηση του Backup Plan της επιχείρησης και προσφέρει online backup των δεδομένων της σε υποδομές του Data Center της SingularLogic.

Η υπηρεσία BCKaaS περιλαμβάνει φιλοξενία εξοπλισμού Backup Application Server & Storage για online Backup, υλοποίηση του Backup Plan (μέρος του Business Continuity Plan) με χρήση των εγκατεστημένων εφαρμογών για Online Backup, περιοδικός έλεγχος ακεραιότητας των αντιγράφων, υπηρεσία Backup Systems Monitoring, αποστολή του Backup στο Main Site του πελάτη όταν απαιτηθεί, Managed Hosting υπηρεσίες για την υποδομή που χρησιμοποιείται για την υπηρεσία BCKaaS.

Με τις υπηρεσίες BCKaaS διασφαλίζεται η λειτουργική συνέχεια της επιχείρησης σε περιπτώσεις καταστροφής των κεντρικών υποδομών της και αποτιμάται διαφορετικά ανάλογα με την επιχείρηση/ πελάτη.  

Η υπηρεσία BCKaaS απευθύνεται σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εταιρίες και οργανισμούς που απαιτείται να συντηρούν backups.

Οι πελάτες μπορούν να πετύχουν τα παρακάτω οφέλη με τις υπηρεσίες BCKaaS :

  •  Μηδενική επένδυση σε πάγιο εξοπλισμό (zero asset investment) καθώς και σε μελλοντική αναβάθμισή του
  •  Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας σχετικά με τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, αφού η μεταφορά του Backup στο Main Site γίνεται σε προδιαγραμμένο σύντομο χρόνο
  •  Απόδοση: η απόδοση των συστημάτων του Data center είναι πολύ αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχης αξίας επένδυση σε εξοπλισμό
  •  Αξιοπιστία: παρέχεται η μέγιστη δυνατή αξιοπιστία των συστημάτων αφού είναι τελευταίας τεχνολογίας και λειτουργούν κάτω από ιδανικές συνθήκες και διενεργούνται restore tests
  •  Διασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας συστημάτων και υποδομών  (99,99% ) που επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς και αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (υποστηριζόμενη από UPS και γεννήτρια), ιδανικών συνθηκών κλιματισμού, εξελιγμένου συστήματος πυρανίχνευσης και κατάσβεσης και μέσω πιστοποιημένης πρόσβαση (LAN) τοπικού δικτύου
  •  Ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική : ο τρόπος τιμολόγησης είναι μηνιαίος αλλά μπορεί να συζητηθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης
  •  Ολοκληρωμένη Τεχνική Υποστήριξη 24/7,  με άμεση ανταπόκριση για τις Backup υποδομές (Systems, Storage, OS, Databases, Application Software)
  •  Η συντήρηση εξοπλισμού, λειτουργικών συστημάτων, βάσεων δεδομένων και εφαρμογών  αποτελεί τμήμα της υπηρεσίας και δεν απασχολούν πλέον την επιχείρηση /  πελάτη
  •  Δυνατότητα διαφοροποίησης του επιπέδου παροχής υπηρεσιών ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης /  πελάτη