Υπηρεσίες

Disaster Recovery Services

Οι υπηρεσίες Disaster Recovery είναι μέρος ενός πλάνου επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Plan) και προσφέρουν για όλα τα τµήµατα ενός οργανισμού συνολικές λύσεις, μεθοδολογίες υλοποίησης και τεχνολογίες που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία (Βusiness continuity) κάθε μεγάλης επιχείρησης ή οργανισμού και την ανάπτυξη ενός  μοντέλου εγρήγορσης, όταν ένα ατυχές γεγονός πλήξει την επιχείρηση.

Οι υπηρεσίες συστημάτων Disaster Recovery περιλαμβάνουν :

  • Εφαρμογή της μελέτης Business Continuity της επιχείρησης
  • Φιλοξενία υποδομών, συστημάτων και εφαρμογών στο Data Center της SingularLogic
  • Παροχή οποιουδήποτε μεγέθους υποδομών και bandwidth ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης
  • Υλοποίηση της πρότασης Disaster Recovery και δοκιμαστικό σενάριο για την πιστοποίηση της λειτουργικότητας της λύσης
  • 24Χ7 παρακολούθηση της εγκατάστασης και τεχνικό έλεγχο του data replication σε καθημερινή βάση
  • Περιοδικό δοκιμαστικό έλεγχο λειτουργικότητας 
  • Αυτόματη μετάπτωση  της λειτουργίας των συστημάτων από το Main Site στο Disaster Site (και αντίστροφα),

Παρέχεται συμβόλαιο εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement - SLA) και διασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας του συστήματος (99,99%)  

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε μεγάλου μεγέθους εταιρίες και οργανισμούς που είναι υποχρεωμένοι να συντηρούν Disaster Recovery Site λόγω της φύσης τους (Αεροδρόμια, Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, Δημόσιοι Οργανισμοί, Νοσοκομεία, Πολυεθνικές Εταιρίες κλπ).

  • Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας σχετικά με τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων αφού η μετάπτωση από το Main στο Disaster Site γίνεται σε λίγα λεπτά (και αντιστρόφως)
  • Μεταβίβαση της  επιχειρησιακής συνέχειας και της διαχείρισης του ρίσκου στη SingularLogic με παράλληλη διασφάλισή τους, δεδομένου του εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement – SLA)
  • Ολοκληρωμένη Τεχνική Υποστήριξη 24Χ7,  με άμεση ανταπόκριση για τις Disaster Recovery υποδομές (Systems, Storage, OS, Databases, Application Software).