Υπηρεσίες

Colocation Services

Υπηρεσία απλής φιλοξενίας υποδομών, συστημάτων και εφαρμογών, στο datacenter της SingularLogic, Μπορούν να φιλοξενηθούν οποιουδήποτε μεγέθους υποδομές και bandwidth ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης /  πελάτη.

Η υπηρεσία Colocation περιλαμβάνει φιλοξενία Rack/s με τον εξοπλισμό της επιχείρησης/πελάτη στις εγκαταστάσεις του Data Center, υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης (Remote Connection), αδιάλειπτες παροχές ρεύματος που υποστηρίζονται από UPS & γεννήτρια και σύστημα πυρανίχνευσης/ πυρόσβεσης του χώρου εγκατάστασης των συστημάτων.

Η παραπάνω βασική υπηρεσία μπορεί να εμπλουτισθεί με υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης (Service Desk) 24/7, υπηρεσία Server Monitoring, υπηρεσίες Διαχείρισης (Management Operations) και υπηρεσία Αντιγράφων Ασφαλείας (Daily Backup Service).

Παρέχεται συμβόλαιο εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement – SLA) και διασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας του συστήματος (99,99%).

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε μεγάλου μεγέθους εταιρίες και οργανισμούς που για διάφορους λόγους επιθυμούν να διατηρούν εκτός του φυσικού τους χώρου παραγωγικό εξοπλισμό ή είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν Disaster Recovery Site λόγω της φύσης τους όπως Αεροδρόμια, Χρηματοπιστωτικοί & Δημόσιοι Οργανισμοί, Νοσοκομεία, Πολυεθνικές Εταιρίες κα. Η Επιχειρησιακή συνέχεια αυτών των επιχειρήσεων είναι απολύτως απαραίτητη με το ελάχιστο δυνατό downtime.

 

Οι πελάτες μπορούν να πετύχουν τα παρακάτω οφέλη με τις υπηρεσίες Colocation :

  • Η χρήση πόρων του Data Center της SingularLogic έχει χαμηλότερο κόστος από την δημιουργία ιδιωτικού Data Center στα πλαίσια μιας επιχείρησης
  • Χρέωση σταθερή ανά μήνα
  • Επιστροφή της δαπάνης μέσα σε συγκεκριμένο ημερολογιακό διάστημα δεδομένου ότι οι συμβάσεις colocation είναι συνήθως από ένα έως πέντε χρόνια
  • Διασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας συστημάτων και υποδομών  (99,99% ) που επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς και αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (υποστηριζόμενη από UPS και γεννήτρια), ιδανικών συνθηκών κλιματισμού, εξελιγμένου συστήματος πυρανίχνευσης /κατάσβεσης και μέσω πιστοποιημένης πρόσβασης (LAN) τοπικού δικτύου
  • Ελαχιστοποίηση του ρίσκου παραβίασης της ασφάλειας και της συμμόρφωσης  των IT Standards (ISO 27001)
  • Μεταβίβαση της επιχειρησιακής συνέχειας και της διαχείρισης ρίσκου στη SingularLogic η οποία είναι διασφαλισμένη δεδομένου του εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement – SLA)
  • Ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική