Υπηρεσίες

Επιχειρηματικές Εφαρμογές

Tο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον απαιτεί ευελιξία, ενώ οι επιχειρηματικές εφαρμογές πρέπει να εξελίσσονται συνεχώς για να διασφαλιστεί ότι μια επιχείρηση θα συνεχίσει να καινοτομεί στους τομείς που δραστηριοποιείται.

Η SingularLogic, μέσω των υπηρεσιών για επιχειρηματικές εφαρμογές, επιτρέπει στους πελάτες της να μετασχηματίσουν και να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους. Ως αποτέλεσμα, παρέχονται ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις σε όλο το εύρος εφαρμογών τεχνολογίας, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν καινοτόμες τεχνολογίες, όπως, Cloud, Mobile, IoT, AI, ML, κ.λπ. Η εταιρεία έχει εκτεταμένη εμπειρία σε εφαρμογές:

  • Enterprise Applications: σε τομείς όπως ERP, CRM, HRMS, Retail, Financial Applications σε πλατφόρμες διεθνών κατασκευαστών όπως, SAP, ServiceNow, Oracle αλλά και ίδιο παραγόμενες λύσεις στους παραπάνω τομείς.
  • Collaboration / e-Commerce: λύσεις συνεργασίας και ηλεκτρονικού εμπορίου B2B, B2C.
  • Enterprise Integration: μέσω αρχιτεκτονικών SOA και καινοτόμων μοντέλων, όπου προσφέρονται βέλτιστες λύσεις ολοκλήρωσης, με κάθετη εξειδίκευση σε πληθώρα επιχειρηματικών κλάδων (τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, δημόσιο, λιανική, κ.λπ.).

 

Η SingularLogic έχει τη δυνατότητα να προσφέρει οικονομικές και αποτελεσματικές λύσεις, κοιτώντας παράλληλα στο μέλλον μαζί με την επιχείρηση ή οργανισμό πελάτη. Αυτό αποτελεί μια επένδυση, η οποία διασφαλίζει την ηγετική θέση του πελάτη και του παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία διαθέτει πληθώρα έμπειρων συμβούλων, που συμπληρώνουν τις λύσεις που προσφέρονται και εγγυώνται ταχύτερη, πιο παραγωγική και αποτελεσματική εφαρμογή τους στον πελάτη. Μέσα από ολοκληρωμένα Κέντρα Τεχνογνωσίας, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της εταιρείας παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες, με στόχο να κατευθύνουν τους πελάτες προς τη βέλτιστη κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών τους.

Η SingularLogic παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς: Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Διαχείριση Σχέσεων Πελατών, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Λιανική, Τηλεπικοινωνίες και Δημόσιο.