Υπηρεσίες

Ολοκλήρωση Συστημάτων

Εξειδίκευση, σύγχρονες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές συνδυάζονται για την αξιοποίηση του συνόλου των πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας της επιχείρησής σας να ανταποκρίνεται στοχευμένα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο.


Αξιοποιήστε το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων σας

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πολλά και διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους και να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες προκλήσεις του επιχειρηματικού τους περιβάλλοντος. Η χρήση ασύνδετων μεταξύ τους πολλαπλών συστημάτων αποτελεί ένα γεγονός που διαμορφώνει περίπλοκες και απαιτητικές ΙΤ αρχιτεκτονικές, οι οποίες είναι δυσλειτουργικές και ακριβές στη συντήρησή τους, ενώ παράλληλα δεν αξιοποιείται το σύνολο της διαθέσιμης πληροφορίας από τον οργανισμό.


Αποκτήστε την ευελιξία που χρειάζεστε

Οι υπηρεσίες Software Integration της SingularLogic, σχεδιάζουν, διαμορφώνουν και υλοποιούν τη συνολική ΙΤ αρχιτεκτονική, που ενοποιεί και αξιοποιεί αποτελεσματικά τη μέγιστη λειτουργικότητα όλων των συστημάτων και των δεδομένων της επιχείρησης, ενισχύοντας την επιχειρηματική της ευελιξία για την επίτευξη των στόχων της, την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς της, αλλά και τη σημαντική μείωση στα κόστη της.

Εξειδικευμένη εμπειρία στο Software Integration

  • Τεχνογνωσία
  • Επιχειρηματική κατανόηση σε πολλούς κλάδους
  • Ικανότητα υλοποίησης σύνθετων έργων

 

Η ολοκλήρωση διαφορετικών συστημάτων και εφαρμογών επιδρά στην επιτυχία της επιχείρησή σας
Κατάλληλες τεχνολογίες, λύσεις και μεθοδολογίες προσαρμόζονται στις μοναδικές απαιτήσεις κάθε επιχείρησης

 

Ανάλυση αναγκών και Σχεδιασμός ΙΤ αρχιτεκτονικής

Η σωστή ανάλυση των απαιτήσεων και των αναγκών της επιχείρησης, είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση ενός επιτυχημένου σχεδιασμού IT αρχιτεκτονικής για την ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών. Ο σχεδιασμός αυτός ενδέχεται να περιλαμβάνει προτάσεις για εναλλακτικές λύσεις που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησης από άποψη κόστους και οφέλους.

Υλοποίηση ολοκλήρωσης

Βασισμένη στο σχεδιασμό και στην προτεινόμενη ΙΤ αρχιτεκτονική, η υλοποίηση μπορεί να βασίζεται σε διαφορετικές τεχνολογίες και λύσεις, ή και να περιλαμβάνει τη χρήση εξωτερικών συστημάτων και εργαλείων, για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.