Υπηρεσίες

Ολοκλήρωση Συστημάτων

Η ολοκλήρωση συστημάτων, η οποία περιλαμβάνει ενοποίηση έτοιμου λογισμικού, ανάπτυξη προσαρμοσμένων εφαρμογών, καθώς και υπηρεσίες ενοποίησης υποδομών, κατέχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο «συνδεδεμένο» κόσμο του σήμερα.

Η SingularLogic έχει μεγάλη εμπειρία και εγκαταστάσεις στην ολοκλήρωση συστημάτων, δηλαδή στην ενοποίηση διακριτών και συχνά ανόμοιων εφαρμογών, με σκοπό την προσθήκη αξίας στις επιχειρησιακές λειτουργίες του πελάτη. Ειδικότερα, η εταιρεία διαθέτει εμπειρία σε:

  • Κάθετη ολοκλήρωση: δημιουργία λειτουργικών οντοτήτων κοινών χαρακτηριστικών
  • Οριζόντια ολοκλήρωση (Enterprise Service Bus): διασύνδεση μέσω εξειδικευμένου υποσυστήματος
  • Ολοκλήρωση μέσω κοινής μορφής δεδομένων (Enterprise Application  Integration): αλληλεπίδραση μέσω πρότυπων μορφών δεδομένων
  • Service-oriented αρχιτεκτονική (SOA): ενοποίηση μέσω διαλειτουργικών υπηρεσιών.

 

Επιπρόσθετα, η SingularLogic παρέχει ένα χαρτοφυλάκιο λύσεων ολοκλήρωσης υποδομών, που παρέχονται από έμπειρους μηχανικούς και περιλαμβάνουν προγραμματισμό, σχεδιασμό, και υλοποίηση και βασίζονται σε τεχνολογικές πλατφόρμες διεθνών κατασκευαστικών οίκων, όπως Microsoft, Oracle, VMWare, Cisco Systems, Hewlett Packard, IBM, DELL, Fujitsu, κ.ά., ενώ προσφέρονται λύσεις σε περιβάλλον cloud όπως Azure κ.ά.

Η σχεδίαση των υπηρεσιών ολοκλήρωσης συστημάτων βασίζεται στις ακόλουθες βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις:

  • Τεχνολογική αρτιότητα - τεχνολογίες υλοποίησης, που είναι σύγχρονες και ταυτόχρονα δοκιμασμένες, ώστε να διασφαλίζεται η διαχρονικότητα της επένδυσης
  • Επιχειρησιακή μεταφορά τεχνογνωσίας
  • Παροχή ορθολογικής από άποψη κόστους - ωφέλειας λύσης, η οποία διασφαλίζει την επένδυση
  • Υλοποίηση που βασίζεται στους ανθρώπους, μέσω διαμόρφωσης συνεργατικής αντίληψης για την υλοποίηση κάθε έργου