Υπηρεσίες

Ολοκλήρωση Συστημάτων

Η ολοκλήρωση συστημάτων, η οποία περιλαμβάνει ενοποίηση έτοιμου λογισμικού, ανάπτυξη προσαρμοσμένων εφαρμογών, καθώς και υπηρεσίες ενοποίησης υποδομών, κατέχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο «συνδεδεμένο» κόσμο του σήμερα.
Η SingularLogic έχει μεγάλη εμπειρία και εγκαταστάσεις στην ολοκλήρωση συστημάτων, δηλαδή στην ενοποίηση διακριτών και συχνά ανόμοιων συστημάτων και εφαρμογών, φυσικά ή / και λειτουργικά, με σκοπό την προσθήκη αξίας στις επιχειρησιακές λειτουργίες του πελάτη. Ειδικότερα, η εταιρία διαθέτει εμπειρία σε:
 
 • Κάθετη ολοκλήρωση: δημιουργία λειτουργικών οντοτήτων κοινών χαρακτηριστικών
 • Οριζόντια ολοκλήρωση (Enterprise Service Bus): διασύνδεση μέσω εξειδικευμένου υποσυστήματος
 • Ολοκλήρωση μέσω κοινής μορφής δεδομένων (Enterprise Application Integration): αλληλεπίδραση μέσω πρότυπων μορφών δεδομένων
 • Service-oriented αρχιτεκτονική (SOA): ενοποίηση μέσω διαλειτουργικών υπηρεσιών.

 

Επιρόσθετα, η SingularLogic παρέχει ένα σπονδυλωτό χαρτοφυλάκιο λύσεων ολοκλήρωσης υποδομών, που παρέχονται από έμπειρους μηχανικούς και περιλαμβάνουν προγραμματισμό, σχεδιασμό, και υλοποίηση και βασίζονται σε τεχνολογικές πλατφόρμες διεθνών κατασκευαστικών οίκων, όπως Microsoft, Oracle, VMWare, Cisco Systems, Hewlett Packard, IBM, DELL, Fujitsu, κ.ά., με τις οποίες η εταιρία έχει πιστοποιηθεί ως άμεσος συνεργάτης τους. Αυτές οι υπηρεσίες καλύπτουν τομείς, όπως:

 • Σύγχρονα κέντρα δεδομένων (Datacenter)
 • Επιχειρηματική συνέχεια (Business continuity)
 • Virtualization
 • Υποδομές αποθήκευσης και λήψης αντιγράφων ασφαλείας (Backup)
 • IT Service Management (ITSM)
 • Yπηρεσίες για τη δημιουργία Private ή Public cloud

 

Η σχεδίαση των υπηρεσιών ολοκλήρωσης συστημάτων βασίζεται στις ακόλουθες βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις:

 • Τεχνολογική αρτιότητα - τεχνολογίες υλοποίησης, που είναι σύγχρονες και ταυτόχρονα δοκιμασμένες, ώστε να διασφαλίζεται η διαχρονικότητα της επένδυσης
 • Επιχειρησιακή μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Παροχή ορθολογικής από άποψη κόστους - ωφέλειας λύσης, η οποία διασφαλίζει την επένδυση
 • Υλοποίηση που βασίζεται κυρίως στους ανθρώπους, μέσω διαμόρφωσης συνεργατικής αντίληψης για την υλοποίηση κάθε έργου.