Λύσεις

Λύσεις για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αλλά και της επιτακτικής ανάγκης για εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, μείωση του κόστους και αύξηση των εσόδων των ΟΤΑ, οι λύσεις ΤΠΕ οφείλουν να είναι ένα μέσο για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Η SingularLogic με την πολύχρονη εμπειρία της στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), παρέχει λύσεις πληροφορικής οι οποίες υπερβαίνουν την απλή μηχανογράφηση των διαδικασιών και οδηγούν στην αναμόρφωση των λειτουργιών και την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς του πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Οι λύσεις αυτές αφορούν σε:

 • Έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 • Back Office Συστήματα,
 • Εξειδικευμένες εφαρμογές

ενώ μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των:

 • Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
 • ΝΠΙΔ των Δήμων, όπως Κοινωφελείς Επιχειρήσεις
 • ΝΠΔΔ των Δήμων, όπως οι Παιδικοί Σταθμοί
 • Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Άρδευσης
 • Δημοτικών Επιχειρήσεων Τηλεθέρμανσης
 • Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

 

Οι λύσεις της SingularLogic για τους ΟΤΑ  βασίζονται σε ιδιοπαραγόμενα προϊόντα και συνοδεύονται από υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με στόχο να παραδοθεί μία απόλυτα λειτουργική λύση, ενώ ταυτόχρονα είναι εγγυημένη η υποστήριξη των καθημερινών λειτουργιών του οργανισμού, με την αξιοποίηση του πανελλαδικού δικτύου συνεργατών.

Οι λύσεις back-office για του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνουν:

 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα “Genesis”

Το Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα “Genesis” παρέχει ένα πλήρες περιβάλλον που επιτρέπει την ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση της Οικονομικής και Διοικητικής λειτουργίας των ΟΤΑ, πιστοποιημένο ώστε να είναι συμβατό με τις προδιαγραφές του “Ενιαίου Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος των ΟΤΑ” του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το σύστημα “Genesis” περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό Οικονομικών και Διοικητικών εφαρμογών, οι οποίες καλύπτουν όλες τις ειδικές απαιτήσεις των ΟΤΑ 

 • Μισθοδοσία & Διαχείριση Προσωπικού

Η λύση Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού της SingularLogic, η οποία είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ΟΤΑ

 • Εφαρμογές Διαχείρισης Προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ

Εξασφαλίζουν τη σωστή διαχείριση των διαγωνισμών, που διεξάγονται από το ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις εποχικού και μόνιμου προσωπικού

 • Διαχείριση Δ.Ε.Υ.Α.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μηχανογράφησης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)

Ταυτόχρονα παρέχονται λύσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της SingulaLogic στον τομέα αυτό.  

Η επιλογή της SingularLogic ως συνεργάτη για την υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων στους ΟΤΑ εξασφαλίζει:

 • Ευρύτατη λειτουργικότητα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας ενός ΟΤΑ
 • Προσαρμογή των λύσεων στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού
 • Μηχανισμό τεχνικής υποστήριξης στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος, στελεχωμένο από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα μέσω του Δικτύου Συνεργατών της SingularLogic
 • Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη μετάβαση οργανισμού στο νέο περιβάλλον λειτουργίας αλλά και για την καθημερινή λειτουργία
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα υπάρχοντα συστήματα ή εφαρμογές, που θα εγκατασταθούν στο μέλλον.

Σήμερα, η SingularLogic έχει ολοκληρώσει με επιτυχία έργα πληροφορικής σε περισσότερους από 90 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης - "Καλλικράτιους Δήμους" (300 Καποδιστριακούς Δήμους) σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Παράλληλα έχει υλοποιήσει τα ακόλουθα έργα σε κεντρικό επίπεδο:

 • Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες Δυτικής & Νότιας Ελλάδας
 • LGAF - Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον πολίτη και στις επιχειρήσεις (για λογαριασμό της ΚΕΔΕ).

 

Διαθέτει αφενός έμπειρο τεχνικό προσωπικό στην ανάπτυξη, παραμετροποίηση και τεχνική υποστήριξη των λύσεων και αφετέρου εξειδικευμένους συμβούλους στο χώρο των ΟΤΑ, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν επιχειρησιακά και να βοηθήσουν ουσιαστικά στην ομαλή και αποδοτική ενσωμάτωση της λύσης στην καθημερινή ζωή του οργανισμού .

Επίσης, διαθέτει ένα εκτεταμένο Πανελλαδικό Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών, το οποίο αποτελείται από εταιρίες πληροφορικής με αξιόλογη δραστηριότητα στην περιοχή τους. Το δίκτυο συνεργατών προσφέρει άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση στους πελάτες της SingularLogic, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών τους.

Case Studies