Λύσεις

Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) για Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς

Η SingularLogic συνδυάζοντας την πολύχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη λύσεων ERP, αλλά και στην αγορά των Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών, παρέχει λύσεις Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων προσαρμοσμένες στις ανάγκες του συγκεκριμένου κλάδου.

Οι λύσεις ERP της SingularLogic για τους Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς βασίζονται στην εφαρμογή Galaxy CompakG.

Το Galaxy CompakG έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί στην σύγχρονη τεχνολογία Galaxy και είναι η βέλτιστη λύση ERP για μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις, που απαιτούν εξειδικευμένη λειτουργικότητα αλλά και ευελιξία.

Η επιλογή της SingularLogic ως συνεργάτη για την υλοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων εξασφαλίζει:

  • Ευρύτατη και εξειδικευμένη λειτουργικότητα 
  • Προσαρμογή των λύσεων στις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου
  • Μηχανισμό τεχνικής υποστήριξης στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος, στελεχωμένο από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό
  • Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη μετάβαση της επιχείρησης στο νέο περιβάλλον λειτουργίας
  • Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα υπάρχοντα συστήματα ή εφαρμογές, που θα εγκατασταθούν στο μέλλον.

Η SingularLogic έχει αναπτύξει, εγκαταστήσει και υποστηρίζει συστήματα ERP στην HOL και στην Cyta Ελλάδος.

Case Studies