Λύσεις

Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ακινήτων - Property Management System

Η ορθολογική διαχείριση και παρακολούθηση των ακινήτων, που βρίσκονται στην κατοχή επιχειρήσεων και οργανισμών (Τραπεζικοί Οργανισμοί, Real Εstate κ.λπ.), αποτελεί το κομβικό σημείο για τη βέλτιστη αξιοποίηση τους και τη μείωση των σχετικών με αυτά δαπανών.

Η SingularLogic παρέχει  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ακινήτων (Property Management), το οποίο καλύπτει με πληρότητα και αξιοπιστία τις ανάγκες διαχείρισης και παρακολούθησης των ακινήτων. Αποτελείται από δύο υποσυστήματα, τα οποία συνεργάζονται πλήρως μεταξύ τους:

 • Διαχειριστικό: το κύριο υποσύστημα για την πλήρη διαχείριση του ακινήτου (ενοικιάσεις, ζημιές, ασφαλίσεις κ.λπ.)
 • Κατασκευαστικό:  συμπληρωματικό υποσύστημα για την παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής, επισκευής, μετατροπής ενός ακινήτου κ.λπ.
   

Το σύστημα αναπτύσσεται από την SingularLogic με συνεχή εκσυγχρονισμό και προσαρμογή στις ανάγκες των πελατών.
 

Το σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ακινήτων περιλαμβάνει:

Διαχειριστικό Σύστημα

 • Καταγραφή και διαχείριση στοιχείων ακινήτου
 • Συμβάσεις ενοικίων (μίσθωσης, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωση)
 • Ασφαλίσεις ακινήτου
 • Ζημιές στο ακίνητο
 • Έσοδα - Έξοδα ακινήτου
 • Πώληση ακινήτου σε διαγωνισμό
 • Σύστημα ενημερώσεων (alerts)
   

Κατασκευαστικό Σύστημα

 • Φασεολόγιο
 • Προσφορές/ Συμβάσεις Προμηθευτών
 • Παραλαβή / Επιμέτρηση
 • Συντήρηση Ακινήτου
   

Επιπλέον, η εφαρμογή διαθέτει μία σειρά από λειτουργικά χαρακτηριστικά, που την καταστούν μοναδική, λειτουργική και αποτελεσματική όπως:

 • Ελληνικό, εύχρηστο user interface
 • Υποστήριξη πολλών γλωσσών
 • Σύστημα GIS και αυτόματη εμφάνιση ακινήτου στο χάρτη
 • Ισχυρό σύστημα πληροφόρησης
 • Σύστημα on line alerts του χρήστη
 • Ενσωματωμένο σύστημα reporting.

Η SingularLogic είναι μοναδικός τεχνολογικός συνεργάτης για την υλοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ακινήτων διαθέτοντας:

 • Εμπειρία από την υλοποίηση σημαντικών έργων στον κλάδο
 • Λύση με ευρεία λειτουργικότητα, προσαρμοσμένη απόλυτα στις ανάγκες διαχείρισης ακινήτων
 • Έμπειρη ομάδα υλοποίησης και υποστήριξης με τεχνογνωσία στον τομέα
 • Ιδιαίτερη εμπειρία και γνώση στην διαλειτουργικότητα και διασύνδεση διαφορετικών συστημάτων σε σύνθετο επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Η SingularLogic στον τομέα της παρακολούθησης και διαχείρισης ακινήτων παρείχε λύσεις σε:

 • Eurobank EFG
 • MIG Real Estate
 • Ακροπόλ Χαραγκιώνης
 • Terra Stabile.
Case Studies