Συλλογή, επεξεργασία & παρουσίαση εκλογικών αποτελεσμάτων

Η SingularLogic αποτελεί το σταθερό συνεργάτη του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μηχανογραφική  επεξεργασία των αποτελεσμάτων όλων ανεξαιρέτως των εκλογικών αναμετρήσεων από το 1981 και μετά (Εθνικές, Ευρωεκλογές, Περιφερειακές & Δημοτικές).

Από τις πλέον μακροχρόνιες και επιτυχημένες συνεργασίες μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, το έργο των εκλογών αποτελεί ένα ιδανικό case study υπηρεσιών outsourcing με ωφέλειες και για τις δύο πλευρές.

Το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να βασιστεί σε ένα αξιόπιστο και σταθερό συνεργάτη, που μπορεί να αναλάβει την πλήρη κάλυψη του έργου σε πολλαπλούς τομείς:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση όλου του απαραίτητου λογισμικού
 • Παροχή και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού
 • Κινητοποίηση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.
   

Η SingularLogic αξιοποιεί τη διαχρονική εμπλοκή της σε αυτό το σημαντικό έργο με τη συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση των συστημάτων και των σχετικών εφαρμογών. Επιπλέον, η εμπειρία που συγκεντρώνεται βοηθά την εταιρία να ηγείται σε σημαντικούς τομείς όπως Business Process Outsourcing, e-government, μεγάλα έργα του Δημοσίου κ.λπ..
 

Το έργο των εκλογών απευθύνεται αποκλειστικά στο Υπουργείο Εσωτερικών, που αναλαμβάνει τη συλλογή και επεξεργασία των εκλογικών αποτελεσμάτων για την αμεσότερη ενημέρωση του κοινού. Υπενθυμίζεται ότι τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα είναι αρμοδιότητα των κατά τόπους Πρωτοδικείων, κάτι που αναγκαστικά σημαίνει χρονοβόρα επεξεργασία που διαρκεί αρκετές ημέρες.

Η SingularLogic, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, αναλαμβάνει να υλοποιήσει και να υποστηρίξει έναν παράλληλο μηχανισμό συλλογής και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων, που έχει καταλήξει να μπορεί να δώσει ακριβή πρόβλεψη για το τελικό αποτέλεσμα λίγες ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Αν και στο ευρύ κοινό, ο ρόλος της SingularLogic έχει συσχετισθεί με την έγκαιρη και έγκυρη μετάδοση των αποτελεσμάτων τη βραδιά των εκλογών, η εταιρία συμβάλλει σημαντικά στην προετοιμασία και την οργάνωση του έργου που προηγείται και είναι εξίσου σημαντική, καθώς εξασφαλίζει την ορθότητα των αποτελεσμάτων.

Επίσης, μετά τις εκλογές αναλαμβάνει να συγκεντρώσει τα αποτελέσματα των πρωτοδικείων για να γίνει η τελική κεντρική επεξεργασία.

Οι εκλογές, πέρα από την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, αποτελούν ένα έργο με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό.

Η SingularLogic διαθέτει το προσωπικό και την εμπειρία, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στην ευρείας κλίμακας κινητοποίηση, που απαιτείται για την υποστήριξη του έργου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα οι διευθύνσεις που εμπλέκονται με τις εκλογές, θα έπρεπε να είχαν υπερ-πολλαπλάσιο αριθμό υπαλλήλων για να μπορούν να υποστηρίξουν τις εκλογές.

Χάρη στη μακρόχρονη συνεργασία, το σύνολο του δυναμικού της SingularLogic λειτουργεί αρμονικά με τα στελέχη του Υπουργείου, δημιουργώντας την απαραίτητη ομάδα που μπορεί να διεκπεραιώσει το δύσκολο αυτό έργο υπό συνθήκες εντατικής πίεσης.

Επιπλέον, η εταιρία μπορεί να συμβάλλει με την εμπειρία της, στη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σύστημα SRT (Secure Results Transmission), που επιτρέπει τη μετάδοση των αποτελεσμάτων απευθείας από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο μέσω κινητού.

Η ασφαλής αυτή διαδικασία, που έχει συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των χρόνων επεξεργασίας των αποτελεσμάτων, αναπτύχθηκε εξ' ολοκλήρου με πρωτοβουλία της SingularLogic, που παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις νέες τάσεις της τεχνολογίας.

Με δεδομένη την κρισιμότητα και το βαθμό ευθύνης που αντιστοιχεί στο έργο των εκλογών, η SingularLogic είναι αναγκασμένη να παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας σε συνεχή βάση και να προσαρμόζει συνεχώς τις υποδομές της σε λογισμικό και εξοπλισμό.

Η  ανάγκη αυτή έχει δώσει στην εταιρία ένα ισχυρό προβάδισμα σε πολλαπλούς τομείς υπηρεσιών, όπως η υποστήριξη:

 • Fault tolerant συστημάτων, business continuity, disaster recovery
 • Δικτυακών τόπων αυξημένης επισκεψιμότητας
 • Έργων ευρείας κλίμακας, με υψηλές απαιτήσεις σε ασφάλεια και αξιοπιστία
 • Εφαρμογών σε κινητά (Mobile applications)
 • Έργων καταχώρισης και επεξεργασίας στοιχείων, με μηδανικά ποσοστά ανοχής λαθών
 • Έργων με ανάγκες πανελλαδικής κάλυψης.
Case Studies