Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων - ERP

Τα συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών πόρων (ERP) αποτελούν την καρδιά των πληροφοριακών συστημάτων κάθε επιχείρησης ή οργανισμού και τη βάση για την ομαλή λειτουργία τους, αλλά και τη λήψη αποφάσεων της διοίκησης.

Η SingularLogic κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά διαθέτοντας λύσεις ERP, οι οποίες καλύπτουν επιχειρήσεις διαφορετικών μεγεθών και δραστηριοτήτων, καθώς και Δημόσιους οργανισμούς που απαιτούν εξατομικευμένες λύσεις μεγάλης κλίμακας.

Οι λύσεις ERP της SingularLogic βασίζονται σε ιδιοπαραγόμενα προϊόντα ή σε διεθνείς πλατφόρμες και συνοδεύονται από υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με στόχο να παραδοθεί μία απόλυτα λειτουργική λύση προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Οι λύσεις ERP έχουν βασισθεί σε μία σειρά προϊόντων, που αναπτύχθηκαν από τη SingularLogic και οι οποίες υποστηρίζονται σε πολλαπλές εγκαταστάσεις. Το προϊόν, το οποίο αποτελεί την πλέον εξελιγμένη τεχνολογικά και λειτουργικά επιλογή για μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων, αποτελεί το Enterprise Suite της πλατφόρμας Galaxy. Επίσης, έχει εγκατασταθεί και υποστηρίζεται η λύση CompaqWin για μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ η πλατφόρμα CompakG, έχοντας ενσωματώσει εξειδικευμένη λειτουργικότητα διαφορετικών κλάδων, καθίσταται η ιδανική επιλογή για το χώρο των Τραπεζών, των Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών και του Δημοσίου.

Πέραν των προϊόντων της SingulaLogic, βασική επιλογή για μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς αποτελεί η λύση ERP της πλατφόρμας SAP, με την εκτεταμένη λειτουργικότητα και επεκτασιμότητα, στην οποία η εταιρεία διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία.

 Η επιλογή της SingularLogic ως συνεργάτη για την υλοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων εξασφαλίζει:

 • Ευρύτατη λειτουργικότητα 
 • Προσαρμογή των λύσεων στις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου και της επιχείρησης
 • Μηχανισμό τεχνικής υποστήριξης στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος, στελεχωμένο από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό
 • Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη μετάβαση της επιχείρησης στο νέο περιβάλλον λειτουργίας
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα υπάρχοντα συστήματα ή εφαρμογές, που θα εγκατασταθούν στο μέλλον.
 • Η SingularLogic έχει αναπτύξει, εγκαταστήσει και υποστηρίξει συστήματα ERP, διαθέτοντας τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη βάση στην Ελλάδα
 • Διαθέτει έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό στην ανάπτυξη, παραμετροποίηση και τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων προϊόντων
 • Εξειδικευμένοι σύμβουλοι υποστηρίζουν επιχειρησιακά τον πελάτη και τον βοηθούν ουσιαστικά στην ομαλή και αποδοτική ενσωμάτωση της λύσης στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης.
Case Studies
 • Με την συνεργασία της SingularLogic δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο Model Hospital Management System που λειτουργεί με μοντέλο Outsourcing για την κάλυψη της λειτουργίας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 
 • Η SingularLogic  συμμετέχοντας σε ένωση εταιρειών με τις εταιρείες Deloitte & Unisystems, υλοποίησε έργο για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, για το Γενικό Λογιστήριο...
 • Η SingularLogic ανέλαβε για τον όμιλο ΠΕΝΤΕ Α.Ε. - ΓΑΛΑΞΙΑΣ, την υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος το οποίο βασίζεται σε SAP ERP, παρέχοντας πέραν του λογισμικού, υπηρεσίες  προσαρμογής, παραμετροποίησης, ανάπτυξης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης και...
 • Η SingularLogic ανέλαβε το έργο της εγκατάστασης και υποστήριξης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  για την Κλινική ΡΕΑ. Το σύστημα καλύπτει όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της Νοσηλευτικής Μονάδας αφού περιλαμβάνει Hospital Information System...
 • Η SingularLogic ανέλαβε έργο που περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό, την υλοποίηση και λειτουργία, όλων των συστημάτων πληροφορικής και των επιχειρησιακών διαδικασιών των εταιρειών ΔΕΛΤΑ, ΒΙΓΛΑ, ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ στην Ελλάδα και UNITED MILK COMPANY (UMC) στη...