Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών – Customer Relationship Management (CRM)

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αλλάζουν ταχύτατα, η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης πελατοκεντρικής στρατηγικής αποτελεί τη βέλτιστη προσέγγιση για να αποκτήσει κάθε επιχείρηση το ζητούμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οι εφαρμογές CRM (Customer Relationship Management) έχουν αναπτυχθεί με σκοπό να εκπληρώσουν το δύσκολο έργο της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες. Η  πληροφορία που συλλέγεται από τα διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης, της δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώνει τη συμπεριφορά και το προϊόν της σύμφωνα με όσα γνωρίζει για τον πελάτη, τις συνήθειες και τις ανάγκες του και να τον εξυπηρετεί προσωπικά μέσα από οποιαδήποτε δραστηριότητά της (πώληση, marketing ή υποστήριξη), αλλά και μέσα από οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας (προσωπική επαφή, internet, call centers, kiosks, ATM κ.λπ.).

Η SingularLogic κατέχει σημαντική θέση στην ελληνική αγορά διαθέτοντας λύσεις CRM, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες επιχειρήσεων διαφορετικών δραστηριοτήτων και μεγέθους. Οι λύσεις της βασίζονται σε ιδιοπαραγόμενα προϊόντα ή σε διεθνείς πλατφόρμες, που εφαρμόζονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης ενώ συνοδεύονται από υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης και υποστήριξης της λύσης.  

Βασική επιλογή για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, αποτελεί η  λύση Siebel CRM της Oracle, η οποία διαθέτοντας εκτεταμένη λειτουργικότητα θεωρείται σε παγκόσμια κλίμακα η κορυφαία επιλογή. Η πλατφόρμα Siebel CRM διακρίνεται από:

 • Κάλυψη όλων των καναλιών επαφής με τον πελάτη
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Τεχνολογική πρωτοπορία
 • Κάλυψη όλων των customer facing διαδικασιών 
 • Κάθετες λύσεις

 

Η SingularLogic έχει επενδύσει στη συνεργασία με την Oracle και είναι Oracle Global Partner (Siebel specialization).

Ταυτόχρονα, η SingularLogic έχει αναπτύξει το προϊόν SingularLogic CRM, το οποίο αποτελεί μια πλήρως λειτουργική λύση για μικρότερες επιχειρήσεις και ανήκει στην  πλατφόρμα Galaxy.  

Η επιλογή της SingularLogic ως συνεργάτη για την υλοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών εξασφαλίζει:

 • Πλήρη λειτουργικότητα των εφαρμογών
 • Προσαρμογή των λύσεων στις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου και της επιχείρησης
 • Αποτελεσματική μεθοδολογία υλοποίησης
 • Μηχανισμό τεχνικής υποστήριξης στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος στελεχωμένο από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό
 • Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση του συστήματος από την επιχείρηση
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα υπάρχοντα συστήματα. 

Η SingularLogic έχει αναπτύξει, εγκαταστήσει και υποστηρίξει συστήματα CRM, σε μία ευρεία εγκατεστημένη βάση στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, έχει αναπτύξει:

 • Siebel CRM σε οργανισμούς, όπως οι EFG Eurobank, Vodafone, Cyta, Forthnet, Cosmote κ.λπ.
 • Galaxy CRM σε επιχειρήσεις, όπως Όμιλος ΥΓΕΙΑ, Y-Logimed, G-NET, Newsbeast, Βαμβακάς κ.λπ.
 • Loyalty σύστημα (Siebel), όπως στην Olympic Air.

 

Διαθέτει έμπειρο τεχνικό προσωπικό στην ανάπτυξη, παραμετροποίηση και τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων προϊόντων και λύσεων, ενώ ταυτόχρονα δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο που κάθε λύση προσαρμόζεται στις ανάγκες του συγκεκριμένου περιβάλλοντος, μεταφέρει την εμπειρία και τη γνώση από τα έργα CRM που έχει υλοποιήσει, για την καλύτερη αξιοποίηση και την προστασία της επένδυσης.

Case Studies
 • Η SingularLogic ανέλαβε την εγκατάσταση και υποστήριξη συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM) για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
 • H SingularLogic ολοκλήρωσε με επιτυχία τα συστήματα CRM και Customer Care τα οποία χρησιμοποιούνται από το Call Center της Vodafone Hellas και βασίζονται σε Oracle Siebel Communications. Η SingularLogic έχει ολοκληρώσει το σύστημα CRM με σειρά άλλων...
 • Η SingulaLogic έχει αναλάβει για λογαριασμό της Eurobank την ανάπτυξη μιάς σειράς από λύσεις, οι οποίες βασίζονται σε πλατφόρμα Siebel και πιο συγκεκριμένα: για το e-Banking υλοποίηση Contact Management Center για την παρακολούθηση των αιτημάτων...