Λύσεις

Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας – Business Intelligence (BI)

Στις σύγχρονες συνθήκες η επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης, αλλά πολλές φορές και η ίδια η επιβίωση της, εξαρτάται από τις γρήγορες και σωστές αποφάσεις που λαμβάνει.

Τα συστήματα  Επιχειρηματικής Eυφυΐας (Business Intelligence) συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται δεδομένα από διάφορες πηγές της επιχείρησης, παρέχοντας γρήγορες πληροφορίες που αξιοποιούνται από τη διοίκηση.

Η SingularLogic δραστηριοποιείται έντονα στην ελληνική αγορά διαθέτοντας λύσεις BI, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς διαφόρων μεγεθών και ετερογενών δραστηριοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη λύσεων Enterprise Performance Management. Η εταιρία παρέχει με επιτυχία λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας, που βασίζονται σε καταξιωμένα στη διεθνή αγορά προϊόντα, σε κάποιους από τους μεγαλύτερους και απαιτητικότερους οργανισμούς στην Ελλάδα.

Η SingularLogic είναι ο πρώτος partner με δικαιώματα διανομής για την πλατφόρμα Hyperion της Oracle από το 2001 και διατηρεί το status του Oracle Gold Partner, παρέχοντας υπηρεσίες ιδιαίτερα στον τομέα του Enterprise Performance Management και BI - Data Warehouse, όπως:

  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων
  • Εκπαίδευση
  • Υποστήριξη και παραμετροποίηση των εφαρμογών

 

Ταυτόχρονα, ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της, αναπτύσσει συστήματα BI και portals βασιζόμενα στην πλατφόρμα Microsoft BI. Παράλληλα, μέσα από τη συνεργασία της με τη ProfitBase καλύπτει, με έτοιμες OLAP λύσεις, κάθετες αγορές όπως οι λιανικές πωλήσεις.

Οι ΒΙ και EPM λύσεις της SAP (BW Business Objects) συμπληρώνουν την ευρεία γκάμα των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Η επιλογή της SingularLogic ως συνεργάτη για την υλοποίηση ενός Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας εξασφαλίζει:

  • Πλήρη λειτουργικότητα διεθνώς καταξιωμένων λύσεων
  • Προσαρμογή των λύσεων στις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου και της επιχείρησης
  • Αποτελεσματική μεθοδολογία υλοποίησης
  • Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό και την αξιοποίηση του συστήματος από την επιχείρηση
  • Μηχανισμό τεχνικής υποστήριξης στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος, στελεχωμένο από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό
  • Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα υπάρχοντα συστήματα.

 

Η SingularLogic έχει αναπτύξει, εγκαταστήσει και υποστηρίξει πολλά συστήματα BI σε μεγάλες επιχειρήσεις, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ενδεικτικά, στο πελατολόγιο της περιλαμβάνονται οι: Eurobank EFG, Marfin Laiki Bank, Cosmote, HOL, Forthnet, Vivartia, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.

Η SingularLogic διαθέτει έμπειρη ομάδα συμβούλων με ιδιαίτερη εμπειρία στις περιοχές των Financial Consolidation, Budgeting and Planning, Data Warehouse, τεχνολογίες OLAP, ανάπτυξη KPIs και Data Visualization.

Η εμπειρία της ομάδας αυτής, σε συνδυασμό με την εφαρμογή αποδοτικών μεθοδολογιών και διοίκησης των έργων, εξασφαλίζει την έγκαιρη και επιτυχή υλοποίηση. Η εμπειρία της ομάδας αυτής σε συνδυασμό με την εφαρμογή αποδοτικών μεθοδολογιών και διοίκησης των έργων, εξασφαλίζει την έγκαιρη και επιτυχή υλοποίηση.