Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Human Resources Management Systems

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις καλούνται να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό τους αξιοποιώντας προηγμένα  συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, επεκτείνοντας πολλές φορές τις ανάγκες τους πέραν των παραδοσιακών διαδικασιών σε τομείς, όπως η υποστήριξη της επιλογής ή η αξιολόγηση του προσωπικού. 

Η SingularLogic εστιάζει στην ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού εδώ και 20 έτη, για όλο το εύρος των επιχειρήσεων και οργανισμών με πλήρη λειτουργικότητα, η οποία ξεκινά από τη μισθοδοσία, καλύπτει τη διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου και διαθέτει portal για την άμεση επικοινωνία με τους εργαζομένους. Επίσης, έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Συνταξιούχων – Μερισματούχων.

Οι λύσεις διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού αναπτύσσονται από τη SingularLogic με ιδιαίτερη φροντίδα για το συνεχή τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή στην ισχύουσα νομοθεσία, ενώ προσφέρονται υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων για την παραγωγική λειτουργία του συστήματος.

Οι λύσεις Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, που αναπτύσσει και υποστηρίζει η SingularLogic, χαρακτηρίζονται από:

 • Υψηλή προσαρμοστικότητα και αξιοπιστία, όπως αποδεικνύεται από τη μεγάλη εγκατεστημένη βάση
 • Εστίαση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, προσφέροντας ένα ενιαίο περιβάλλον παρακολούθησης όλων των επιμέρους υποσυστημάτων διαχείρισης προσωπικού, μισθοδοσίας, ωρομέτρησης και κοστολόγησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Εξελιγμένο σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών (Μ.Ι.S), που διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων
 • Εξελιγμένο σύστημα ασφάλειας για την προστασία δεδομένων, βάσει δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών
 • Δυνατότητα χρήσης εργαλείων αυτοεξυπηρέτησης των εργαζομένων με στόχο την εξοικονόμηση πόρων της διεύθυνσης HR της εταιρίας και της ενημέρωσης των εργαζομένων.

 

Tο πληροφοριακό σύστημα Human Capital Management (HCM) απευθύνεται σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς, ενώ για τις μικρές επιχειρήσεις παρέχεται η λύση eManpower.

Η επιλογή της SingularLogic ως συνεργάτης για την υλοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ανθρωπινού Δυναμικού εξασφαλίζει:

 • Λύσεις με εκτεταμένη και κλιμακωτή λειτουργικότητα, ώστε να είναι προσιτό σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε μεγέθους και δραστηριότητας
 • Λύσεις που επεκτείνονται συνεχώς ως προς τη λειτουργικότητα και την προσαρμογή στην νομοθεσία 
 • Εξειδικευμένη τεχνογνωσία για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
 • Ομάδα υποστήριξης με ιδιαίτερη εμπειρία στην υποστήριξη των αντίστοιχων τμημάτων των επιχειρήσεων.

Τα συστήματα Μισθοδοσίας, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Συντάξεων της SingularLogic έχουν εγκατασταθεί σε 700 μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς με πάνω από 400.000 εργαζομένους και 250.000 συνταξιούχους, ενδεικτκα αναφέροντα οι:

 • ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, AEGEAN AIRLINES, SWISSPORT
 • JUMBO, KANTOR, MANPOWER TEAM, ICAP, HEWLETT PACKARD,  GOODYS,  ΣΕΚΑΠ, FRIESLAND, PIERRE FABRE, ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • GRAND BRETAGNE HOTEL, ΗYATT REGENCY, CLUB MEDITERANEE
 • ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, AEGEAN BALTIC BANK
 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΑΜΕΛ, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΤΕΟ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΣΕΠ, ΕΑΙΤΥ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΟΡΓAΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ.

 

Η εμπειρία αυτή, σε συνδυασμό με την κατάρτιση μιας εξειδικευμένης ομάδας συμβούλων, δίνει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου όχι μόνο σε επίπεδο χειρισμού, αλλά και καθημερινής υποστήριξης των αντίστοιχων τμημάτων της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Case Studies
 • Η SingularLogic ανέλαβε μέσω διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού, την ανάπτυξη συστήματος για την  Μισθοδοσία των εργαζομένων που υπάγονται στο Υπουργείο. Το σύστημα εξυπηρετεί με επιτυχία τον υπολογισμό και την έκδοση της μισθοδοσίας για 9.000...