Λύσεις

Λύσεις IP Τηλεφωνίας

Οι λύσεις που προκύπτουν από το συνδυασμό των τεχνολογιών πληροφορικής και των επικοινωνιών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και των δύο τομέων.

Η SingularLogic παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για  IP τηλεφωνία, Contact Center, Unified Messaging και Communication Enabling Business Process. Επίσης, παρέχονται εξειδικευμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις κατάλληλες για την κάλυψη αναγκών σε Dealing Rooms (IPC Systems for traders).

Παράλληλα, οι λύσεις αυτές ολοκληρώνονται και διασυνδέονται με εφαρμογές λογισμικού όπως το CRM, ενώ η SingularLogic έχει τη δυνατότητα να αναλάβει συνολικά τη λειτουργία ενός Contact Center για εταιρείες και οργανισμούς που δέχονται, δημιουργούν και διαχειρίζονται μεγάλο όγκο τηλεφωνικών κλήσεων.

Την υλοποίηση αλλά και τη συνεχή υποστήριξη των λύσεων της, οι οποίες βασίζονται σε εξοπλισμό, πλατφόρμες και εφαρμογές της Avaya, της Nice και της IPC, έχει αναλάβει εξειδικευμένο τμήμα, το οποίο επανδρώνεται με πιστοποιημένα στελέχη που προέρχονται από το χώρο των τηλεπικοινωνιών και διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην υλοποίηση και υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών λύσεων. 

Οι λύσεις που παρέχει η SingulaLogic αφορούν σε:

  • Unified Communications, Contact Center, Videoconference Solutions, Data networking, βασισμένες σε εφαρμογές και εξοπλισμό της Avaya
  • Unified Trading Communications, Dealerboards and Turrets, Hoot and Intercom, Workflow Applications, βασισμένες σε εφαρμογές και εξοπλισμό της Nice
  • Voice Recording, Quality Management, Interaction Analytics, Workforce Optimization, Real Time Impact, βασισμένες σε εφαρμογές και εξοπλισμό της  IPC.

 

Η επιλογή των λύσεων, που έχει αναπτύξει και υποστηρίζει η SingularLogic, εξασφαλίζει:

  • Υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους, με εμπειρία και γνώση σε τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές και λύσεις ICT convergence
  • Υιοθέτηση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών προτύπων
  • Αξιοποίηση των λύσεων, που ανήκουν σε πρωτοπόρους κατασκευαστικούς οίκους, όπως είναι η Avaya, η Nice και η IPC Systems. 

 

Η SingularLogic έχει εκτελέσει έργα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όπως:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, EFG Eurobank, Geniki Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Citibank, Mellon Group, Mediatel, Lexitel, όμιλος Υγεία, Ελληνικά Πετρέλαια, Forthnet, Wind, Αμερικάνικο Κολλέγιο, Χρυσή Ευκαιρία, Olympic Air , Aegean Airlines, Hertz, ΣΚΑΙ, Καθημερινή, κ.ά..

Case Studies
  • Η Eurobank ανέθεσε στην SingularLogic τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση λύσης IP Telephony για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των Κεντρικών Γραφείων της Τράπεζας και πάνω από 360 Καταστημάτων της.  Η λύση βασίσθηκε σε προϊόντα και...