Λύσεις

SAP

H SingularLogic έχει αναπτύξει στρατηγική συνεργασία με την SAP από το 2001, η οποία κατέχει ηγετικό ρόλο στην αγορά του λογισμικού επιχειρησιακών εφαρμογών, πραγματοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στο συγκεκριμένο χώρο στην Ελλάδα. Σήμερα η ομάδα SAP της SingularLogic αποτελείται από πιστοποιημένα στελέχη της SAP A.G, εξειδικευμένα στην υλοποίηση υποσυστημάτων και κάθετων λύσεων SAP.

Η SingularLogic, είναι πιστοποιημένος συνεργάτης SAP Value Added Reseller (VAR) & Services Partner, στο πλαίσιο εφαρμογής της διεθνούς πολιτικής της SAP. Παράλληλα, το εξειδικευμένο τμήμα SAP της εταιρίας, έχει πιστοποιηθεί ως Partner Center of Expertise (PCoE) για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης SAP και ως Active Quality Management (AQM) partner για την ποιότητα των υπηρεσιών και της διαχείρισης της πελατειακής βάσης. Οι πιστοποιήσεις  αυτές επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών SAP της εταιρίας, καθώς και τη συνέπεια που διακρίνει το τμήμα με τη συμμόρφωση στο εύρος και στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης έργων πληροφορικής για τον Ιδιωτικό & Δημόσιο τομέα.

Για την υλοποίηση των έργων, διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, τόσο από άποψη τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, όσο και από άποψη τεχνογνωσίας και κατάρτισης ομάδας συμβούλων SAP, με εμπειρία στη διαχείριση τοπικών και πολυεθνικών έργων, με εξειδίκευση σε θέματα:
 

 • Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Παγίων
 • Eλεγκτικής
 • Διαχείρισης Προμηθειών & Αποθηκών
 • Διαχείρισης & Προγραμματισμού Παραγωγής
 • Διαχείρισης Πωλήσεων & Διανομής
 • Προληπτικής & Επισκευαστικής Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Οχημάτων
 • Διαχείρισης Ποιότητας
 • Διαχείρισης Έργων & Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Συστημάτων Business Intelligence
 • CRM
 • Τεχνολογία SAP NetWeaver
 • SAP Portals
 • SAP Mobile Applications
 • SAP Business Objects Reporting
 • SAP Business Objects Planning & Consolidation
 • SAP Industry Solutions (Airlines, Retail, Banking, Health, Oil & Gas, Utilities, Public, Food & Beverage)
   

Στόχος της SingularLogic είναι η συνεχής ανάπτυξη της ομάδας SAP τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνογνωσία ώστε να αποτελεί συνεχώς σημείο αναφοράς για την ποιότητα και την αξιοπιστία της υλοποίησης έργων SAP.

Η SingularLogic εφαρμόζοντας βέλτιστες επιχειρησιακές πρακτικές (Best Business Practices), προσφέρει την καλύτερη εγγύηση για την υλοποίηση ολοκληρωμένων επιχειρησιακών λύσεων.

Η SingularLogic μέσω της ομάδας SAP, προσφέρει:

 • Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εξειδικευμένων Εφαρμογών
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Διοίκησης Έργων
 • Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
   

Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, ενώ επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών της μέσω της:
 

 • Δημιουργίας σταθερών, μακροχρόνιων σχέσεων με γνώμονα το κοινό όφελος
 • Εστίασης στις συνεχώς αναπτυσσόμενες ανάγκες τους
 • Επιλογής των κατάλληλων ανθρώπων, μέσων και μεθοδολογιών
 • Αξιόπιστης και έγκαιρης υλοποίησης των εργασιών εντός προδιαγεγραμμένων ορίων χρόνου και κόστους
 • Διαρκούς επένδυσης στην ανάπτυξη κι εκπαίδευση εξειδικευμένων συμβούλων       

Η SingularLogic έχει υλοποιήσει πλειάδα έργων με λύσεις και εφαρμογές SAP, σε πολλούς τομείς της αγοράς. Ενδεικτικά το πελατολόγιο της περιλαμβάνει:                                                                                                      

 • Μεταφορές: Olympic Air, Attica Group, SUPERFAST FERRIES, Blue Star Ferries
 • Υγεία: Όμιλος ΥΓΕΙΑ, Γυναικολογική Κλινική ΡΕΑ, ΤΥΠΕΤ
 • Δημόσιος Τομέας: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ
 • Τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί: Cosmote, Forthnet, Wind
 • Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί:  MIG, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, My Direct
 • Πολυεθνικές επιχειρήσεις: Nestle, Friesland, BP, Coca-Cola, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
 • Λιανική: ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Public, Market IN, ΓΑΛΑΞΙΑΣ
 • Τρόφιμα: Vivartia, Chipita, ΔΕΛΤΑ, ΝΙΚΑΣ
 •  Άλλες επιχειρήσεις:  ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ, Demco Group,Mailis Group
Case Studies
 • Η SingularLogic  συμμετέχοντας σε ένωση εταιρειών με τις εταιρείες Deloitte & Unisystems, υλοποίησε έργο για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, για το Γενικό Λογιστήριο...
 • Με την συνεργασία της SingularLogic δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο Model Hospital Management System που λειτουργεί με μοντέλο Outsourcing για την κάλυψη της λειτουργίας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 
 • Η SingularLogic ανέλαβε για τον όμιλο ΠΕΝΤΕ Α.Ε. - ΓΑΛΑΞΙΑΣ, την υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος το οποίο βασίζεται σε SAP ERP, παρέχοντας πέραν του λογισμικού, υπηρεσίες  προσαρμογής, παραμετροποίησης, ανάπτυξης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης και...
 • Η SingularLogic ανέλαβε το έργο της εγκατάστασης και υποστήριξης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  για την Κλινική ΡΕΑ. Το σύστημα καλύπτει όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της Νοσηλευτικής Μονάδας αφού περιλαμβάνει Hospital Information System...