Λύσεις

MICROSOFT

Η SingularLogic διαθέτει μακροχρόνια συνεργασία με τη Microsoft, την κορυφαία εταιρεία λογισμικού, υπηρεσιών και τεχνολογικών λύσεων παγκοσμίως, και ως Microsoft Silver Partner, εξειδικεύεται στους παρακάτω τομείς:

 • Application Integration
 • Cloud Platform
 • Cloud Productivity
 • Data Analytics

 

Application Integration: Integration εφαρμογών και λύσεων σε πολλαπλά προϊόντα στο οικοσύστημα της Microsoft, όπου αξιοποιώντας το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, εξασφαλίζεται αύξηση της αποτελεσματικότητας και επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων.

Cloud PlatformΥλοποίηση λύσεων υποδομής και λογισμικού ως υπηρεσίας (SaaS) που βασίζονται στο Microsoft Azure, και βοηθούν τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν ασφαλείς, επεκτάσιμες και αξιόπιστες λύσεις cloud.

Cloud ProductivityΕιδίκευση στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων του Microsoft 365, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να διαχειριστούν εφαρμογές όπως το Power Platform (Apps, Flows, BI), SharePoint, Microsoft Teams, Skype κ.ά., ώστε να είναι πιο παραγωγικές και να εξασφαλίσουν ασφάλεια στα δεδομένα τους.

Data Analytics: Εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν στην ανάλυση και προβολή των επιχειρηματικών δεδομένων, έχοντας ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η SingularLogic διαθέτει μια πολυπληθή ομάδα από τεχνικούς, συμβούλους, αναλυτές και προγραμματιστές με εξειδίκευση και πιστοποίηση στις λύσεις της Microsoft. Μέσω της εξειδικευμένης αυτής ομάδας η SingularLogic έχει εκτελέσει πολλαπλά έργα που βασίζονται στις λύσεις:

 • Microsoft Windows Server
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft System Center
 • Microsoft SQL server
 • Microsoft SharePoint
 • Microsoft 365
 • Microsoft Platform Azure Services
 • Microsoft Power Platform Apps
 • Microsoft .Net
 • Microsoft Data Visualization