Λύσεις

AVAYA

Η SingularLogic έχει αναπτύξει από το 2006 στρατηγική συνεργασία με την AVAYA, μία από τις πλέον καταξιωμένες εταιρίες διεθνώς στους τομείς της IP τηλεφωνίας, των Contact Centers και των Unified Communications. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας έχει αναγνωριστεί ως:

  • Avaya Enterprise Silver Partner: σημαντική βαθμίδα πιστοποίησης εξουσιοδοτημένου συνεργάτη
  • Avaya Small and Medium Enterprise Expert (SME Expert): το υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της Avaya για τη μικρομεσαία αγορά (SMB Market). Η πιστοποίηση αυτή ήρθε ως επιβράβευση της επένδυσης της SingularLogic και του δικτύου συνεργατών της  στην υποστήριξη της λύσης IP Office 500, βασικής τηλεπικοινωνιακής πλατφόρμας της Avaya, που αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές και μεσαίες  επιχειρήσεις. 

 

Η SingularLogic παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς:

  • IP τηλεφωνίας
  • Contact Center
  • Unified Messaging 
  • Communication Enabling Business Process.
     

Ταυτόχρονα, παρέχεται η ολοκλήρωση των λύσεων αυτών και διασύνδεση με τις εφαρμογές CRM, καθώς και η δυνατότητα ανάληψης της συνολικής λειτουργίας ενός Contact Center. Για την υλοποίηση και υποστήριξη των λύσεων αυτών έχει δημιουργηθεί  εξειδικευμένο τμήμα, το οποίο στελεχώνεται με πιστοποιημένα στελέχη που προέρχονται από το χώρο των τηλεπικοινωνιών και διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην υλοποίηση και πετυχημένη διαρκή υποστήριξη λύσεων Avaya.

Μέσω της εξειδικευμένης της ομάδας, η SingularLogic έχει εκτελέσει έργα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, όπως Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, EFG Eurobank, Geniki Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Mellon Group, Mediatel, Lexitel, Όμιλος Υγεία, Ελληνικά Πετρέλαια, Forthnet, Wind, Αμερικάνικο Κολλέγιο, Χρυσή Ευκαιρία, Olympic Air, Aegean Airlines, Hertz, ΣΚΑΙ, Καθημερινή, κ.ά..

 

Case Studies
  • Η SingularLogic σχεδίασε και εγκατέστησε πλήρη και ολοκληρωμένη λύση για την λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών των Forthnet και Nova. Η λύση βασίζεται σε τεχνολογίες Avaya IP Telephony, CTI Call back Assist & Voice Portal, ενώ...
  • Η Eurobank ανέθεσε στην SingularLogic τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση λύσης IP Telephony για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των Κεντρικών Γραφείων της Τράπεζας και πάνω από 360 Καταστημάτων της.  Η λύση βασίσθηκε σε προϊόντα και...