Λύσεις

Open Source

Η εποχή του ανοιχτού λογισμικού για το σχεδιασμό και την υλοποίηση κρίσιμων συστημάτων και υποδομών βρίσκεται σταθερά σε εξέλιξη. Το aνοιχτό λογισμικό αποτελεί σήμερα την κινητήρια δύναμη για ένα πλήθος σημαντικών καινοτομιών που παρουσιάζονται στο χώρο της Πληροφορικής, καθώς επίσης και για τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την ανάδειξη της επιχειρηματικής αξίας των προϊόντων που αναπτύσσονται.

Ανάμεσα στα άλλα οφέλη από τη χρήση του, ο χρόνος που απαιτείται για την αξιοποίηση ενός ανοικτού λογισμικού είναι τέτοιος που μειώνει σημαντικά το κόστος αξιοποίησής του. Το ανοιχτό λογισμικό είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριότητας των σημερινών επιχειρήσεων ως  μία πραγματικά αξιόπιστη εναλλακτική λύση του λογισμικού μη ελεύθερης χρήσης.

Παρά το γεγονός ότι η ισορροπία του κόστους εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για την επιλογή ή όχι ανοικτού λογισμικού, η συνεχώς βελτιούμενη ποιότητα, η αξιοπιστία, η ισχυρή ασφάλεια και η λειτουργικότητα που παρέχει, η ευελιξία και η απλοποίηση της διαχείρισης, οι δυνατότητες στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη κρίσιμων εφαρμογών που διαθέτει, έχει οδηγήσει πολλούς υπεύθυνους στη δέσμευση για τη  χρήση ανοικτού λογισμικού στις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες.

Επιπρόσθετα, το ανοιχτό λογισμικό επιλέγεται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

1) Είναι απαραίτητη η ανανέωση των αδειών χρήσης ενός λογισμικού μη ελεύθερης χρήσης όπως εξυπηρετητές εφαρμογών, βάσεις δεδομένων, λειτουργικά συστήματα, αλλά και πλαίσια υλοποίησης κρίσιμων υποδομών διαχείρισης περιεχομένου και ηλεκτρονικού εμπορίου.

2) Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία θα πρέπει να επανεξετασθεί ή/και να αναδιαρθρωθεί για τεχνικούς και επιχειρησιακούς λόγους και λόγω ανάγκης μείωσης των δαπανών.

3) Τα διαθέσιμα προϊόντα ανοιχτού λογισμικού και η εξέλιξή τους από πολυάριθμες κοινότητες χρηστών, τα καθιστούν ολοένα τεχνολογικά αρτιότερα από τα αντίστοιχα μη ελεύθερης χρήσης.
 

Η SingularLogic παρακολουθώντας στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις και στην προσπάθεια της για συνεχή εκσυγχρονισμό των λύσεων που παρέχει, πρωτοστατεί στη χρήση προϊόντων και τεχνολογιών ανοιχτού λογισμικού από τα πρώτα στάδια εμφάνισης αξιόπιστων επιχειρησιακών πακέτων στα τέλη της δεκαετίας του 90.

Ο πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει την τεχνογνωσία της SingularLogic ανά αντικείμενο:

Operating Systems RDBMS Web & application Servers ESB & Middleware Portal & CMS Directory Server IDM Ecommerce BPM
CentOS MySQL Apache Mule ESB   Open LDAP ForgeRock Prestashop JBPM
Ubuntu PostgreQL Tomcat ServiceMix Drupal Open DJ   Magento Intallio
RedHat   JBoss Spring Joomla     VirtueMart Activiti
        DotNetNuke        

 

Η SingularLogic αναλαμβάνει με επιτυχία την καθοδήγηση οργανισμών και επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στην ανάπτυξη κρίσιμων εφαρμογών και υποδομών, οι οποίες ικανοποιούν και τις πιο πολύπλοκες πληροφοριακές και επιχειρησιακές ανάγκες, έχοντας  υλοποιήσει μεταξύ άλλων τα έργα:

  • LGAF - Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για την παροχή Online υπηρεσιών στον πολίτη και στις επιχειρήσεις
  • ΟΤΕ : Corporate Portal και 11888.gr
     

Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που επιλέγουν την SingularLogic ως συνεργάτη, επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με τους πεπειραμένους IT experts που διαθέτει η εταιρία.

 

Case Studies