Στρατηγικές Συνεργασίες

Microsoft

Η SingularLogic διαθέτει μακροχρόνια συνεργασία με την Microsoft, την κορυφαία εταιρία λογισμικού, υπηρεσιών και τεχνολογικών λύσεων παγκοσμίως, η οποία σηματοδοτείται από:

  • τη διάκρισή της ως Microsoft Gold Partner in Application Development στους τομείς της ανάπτυξης εφαρμογών σε πλατφόρμες Microsoft καθώς και της διανομής των εφαρμογών της. 
  •  την πιστοποίησή της ως Microsoft Large Account Reseller / Enterprise Software Advisor (LAR/ESA), για τη διαχείριση, μεταπώληση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες απαιτούνται σε μεγάλα συμβόλαια αγοράς ή ενοικίασης αδειών χρήσης και υποστήριξης προϊόντων πλατφόρμας Microsoft από μεγάλες επιχειρήσεις, οργανισμούς καθώς και ιδρύματα, (π.χ. τα συμβόλαια “Enterprise Agreement” (EA) και “Select/Select Plus” για επιχειρήσεις και οργανισμούς με περισσότερους από 250 σταθμούς εργασίας και υπηρεσίες υποστήριξης). 
  •  τη στρατηγική συνεργασία στον τομέα του Cloud Computing, η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη από τη SingularLogic, εφαρμογών που αξιοποιούν την πλατφόρμα Azure Services για τη διάθεσή τους ως συνδρομητική υπηρεσία μέσω Internet (Software as a Service-SaaS), καθώς και  στην  παροχή Services Private Cloud υποδομών για μεγάλους πελάτες. Στο πλαίσιο αυτό η SingularLogic έχει βραβευθεί  από τη National System Integrators, ομάδα της Microsoft Corporation, για την επένδυσή της στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών για τους πελάτες της, χρησιμοποιώντας τη πλατφόρμα εφαρμογών και τις Cloud υπηρεσίες της Microsoft.
  •  την πιστοποίησή της ως Microsoft Dynamics Navision Partner στους τομείς της μεταπώλησης αδειών χρήσης των εφαρμογών Microsoft Navision ERP και της  παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και συντήρησης των εφαρμογών αυτών.
  • Την πιστοποίησή της ως Microsoft Gold Server Platform Partner στους τομείς σχεδιασμού, εγκατάστασης, διαχείρισης, και υποστήριξης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, βασιζόμενων σε λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows Server.