Στρατηγικές Συνεργασίες
LIFERAY

LIFERAY

Η SingularLogic είναι πιστοποιημένη ως LIFERAY Silver Service Partner. Η πιστοποίηση αφορά στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προηγμένων διαδικτυακών λύσεων (Β2Β, Β2C, G2B, G2C) και υπηρεσιών, βασισμένων στην LIFERAY Digital Experience πλατφόρμα.

Η ενιαία πλατφόρμα LIFERAY DXP επιτρέπει την επιτυχή δημιουργία κάθε τύπου επιχειρηματικών μοντέλων και περιεχομένου, ενοποιώντας την πλοήγηση του τελικού χρήστη, αναβαθμίζοντας την ηλεκτρονική του εμπειρία και προσφέροντας άμεσα αποτελέσματα και μακροπρόθεσμη αξία στον Οργανισμό που την υιοθετεί. 

Η πλατφόρμα LIFERAY είναι ανοιχτού κώδικα, είναι τεχνολογικά και προγραμματιστικά ευέλικτη, προσφέρει υψηλή αξιοπιστία, υλοποιεί ισχυρούς μηχανισμούς ασφάλειας, εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και σταθερότητα και ολοκληρώνεται με πλήθος τρίτα πληροφοριακά συστήματα, γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας, προσφέροντας μέγιστη διαλειτουργικότητα.

H SingularLogic επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, αλλά και στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της, ενώ υλοποιεί και υποστηρίζει επιτυχημένες επιχειρηματικές λύσεις με υψηλή απόδοση επένδυσης.