Στρατηγικές Συνεργασίες

Oracle

Η SingularLogic έχει αναπτύξει μακροχρόνια συνεργασία με την Oracle, την εταιρεία που κατασκευάζει εξοπλισμό και λογισμικό σχεδιασμένα να λειτουργούν μαζί σε περιβάλλον cloud και στο κέντρο δεδομένων, και αποτελεί μέλος του Oracle PartnerNetwork σε επίπεδο Gold.

Η συνεργασία αυτή καλύπτει τις βάσεις δεδομένων Oracle RDBMS, το Oracle Fusion Middleware, τα προϊόντα συμμόρφωσης και ασφάλειας, όπως το Oracle Identity Management, και ειδικότερα το Oracle Adaptive Access Manager (OAAM), τις επιχειρηματικές εφαρμογές Oracle Siebel CRM και Oracle’s Hyperion καθώς και τα Engineered συστήματα Oracle EXADATA.