Στρατηγικές Συνεργασίες

SAP

H SingularLogic έχει αναπτύξει στρατηγική συνεργασία με την SAP η οποία κατέχει ηγετικό ρόλο στην αγορά του λογισμικού επιχειρησιακών εφαρμογών, πραγματοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στο συγκεκριμένο χώρο στην Ελλάδα. Σήμερα η ομάδα SAP της SingularLogic αποτελείται από πιστοποιημένα στελέχη της SAP A.G, εξειδικευμένα στην υλοποίηση υποσυστημάτων και κάθετων λύσεων SAP.

Η SingularLogic, είναι πιστοποιημένος συνεργάτης SAP Value Added Reseller (VAR) & Services Partner, στο πλαίσιο εφαρμογής της διεθνούς πολιτικής της SAP. Παράλληλα, το εξειδικευμένο τμήμα SAP της εταιρίας, έχει πιστοποιηθεί ως Partner Center of Expertise (PCoE) για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης SAP και ως Active Quality Management (AQM) partner για την ποιότητα των υπηρεσιών και της διαχείρισης της πελατειακής βάσης. Οι πιστοποιήσεις  αυτές επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών SAP της εταιρίας, καθώς και τη συνέπεια που διακρίνει το τμήμα με τη συμμόρφωση στο εύρος και στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης έργων πληροφορικής για τον Ιδιωτικό & Δημόσιο τομέα.

H SingularLogic έχει αναπτύξει στρατηγική συνεργασία με την SAP από το 2001, πραγματοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στο συγκεκριμένο χώρο στην Ελλάδα. Σήμερα η ομάδα SAP της SingularLogic αποτελείται από πιστοποιημένα στελέχη της SAP A.G, εξειδικευμένα στην υλοποίηση υποσυστημάτων και κάθετων λύσεων SAP.

Για την υλοποίηση των έργων, διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, τόσο από άποψη τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, όσο και από άποψη τεχνογνωσίας και κατάρτισης ομάδας συμβούλων SAP, με εμπειρία στη διαχείριση τοπικών και πολυεθνικών έργων, με εξειδίκευση σε θέματα:
 

 • Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Παγίων
 • Eλεγκτικής
 • Διαχείρισης Προμηθειών & Αποθηκών
 • Διαχείρισης & Προγραμματισμού Παραγωγής
 • Διαχείρισης Πωλήσεων & Διανομής
 • Προληπτικής & Επισκευαστικής Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Οχημάτων
 • Διαχείρισης Ποιότητας
 • Διαχείρισης Έργων & Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Συστημάτων Business Intelligence
 • CRM
 • Τεχνολογία SAP NetWeaver
 • SAP Portals
 • SAP Mobile Applications
 • SAP Business Objects Reporting
 • SAP Business Objects Planning & Consolidation
 • SAP Industry Solutions (Airlines, Retail, Banking, Health, Oil & Gas, Utilities, Public, Food & Beverage)
   

Στόχος της SingularLogic είναι η συνεχής ανάπτυξη της ομάδας SAP τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνογνωσία ώστε να αποτελεί συνεχώς σημείο αναφοράς για την ποιότητα και την αξιοπιστία της υλοποίησης έργων SAP.

Η SingularLogic εφαρμόζοντας βέλτιστες επιχειρησιακές πρακτικές (Best Business Practices), προσφέρει την καλύτερη εγγύηση για την υλοποίηση ολοκληρωμένων επιχειρησιακών λύσεων.

Η SingularLogic μέσω της ομάδας SAP, προσφέρει:

 • Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εξειδικευμένων Εφαρμογών
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Διοίκησης Έργων
 • Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
   

Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, ενώ επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών της μέσω της:
 

 • Δημιουργίας σταθερών, μακροχρόνιων σχέσεων με γνώμονα το κοινό όφελος
 • Εστίασης στις συνεχώς αναπτυσσόμενες ανάγκες τους
 • Επιλογής των κατάλληλων ανθρώπων, μέσων και μεθοδολογιών
 • Αξιόπιστης και έγκαιρης υλοποίησης των εργασιών εντός προδιαγεγραμμένων ορίων χρόνου και κόστους
 • Διαρκούς επένδυσης στην ανάπτυξη κι εκπαίδευση εξειδικευμένων συμβούλων            

 

Εμπειρία                                                                                                                               

Η SingularLogic έχει υλοποιήσει πλειάδα έργων με λύσεις και εφαρμογές SAP, σε πολλούς τομείς της αγοράς. Ενδεικτικά το πελατολόγιο της περιλαμβάνει:                                                                                                      

 • Μεταφορές: Olympic Air, Attica Group, SUPERFAST FERRIES, Blue Star Ferries
 • Υγεία: Όμιλος ΥΓΕΙΑ, Γυναικολογική Κλινική ΡΕΑ, ΤΥΠΕΤ
 • Δημόσιος Τομέας: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ
 • Τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί: Cosmote, Forthnet, Wind
 • Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί:  MIG, Marfin Egnatia Bank, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, My Direct
 • Πολυεθνικές επιχειρήσεις: Nestle, Friesland, BP, Coca-Cola, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
 • Λιανική: ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Public, Market IN, ΓΑΛΑΞΙΑΣ, Carrefour ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
 • Τρόφιμα: Vivartia, Chipita, ΔΕΛΤΑ, ΝΙΚΑΣ
 •  Άλλες επιχειρήσεις:  ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ, Demco Group,Mailis Group

 

Case Studies (Δείτε εδώ)