Στρατηγικές Συνεργασίες

Avaya

Η SingularLogic έχει αναπτύξει από το 2006 στρατηγική συνεργασία με την AVAYA, μία από τις πλέον καταξιωμένες εταιρίες διεθνώς στους τομείς της IP τηλεφωνίας, των Contact Centers και των Unified Communications. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας έχει αναγνωριστεί ως:
 

  • Avaya Enterprise Silver Partner: σημαντική βαθμίδα πιστοποίησης εξουσιοδοτημένου συνεργάτη
  • Avaya Small and Medium Enterprise Expert (SME Expert): το υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της Avaya για τη μικρομεσαία αγορά (SMB Market). Η πιστοποίηση αυτή ήρθε ως επιβράβευση της επένδυσης της SingularLogic και του δικτύου συνεργατών της  στην υποστήριξη της λύσης IP Office 500, βασικής τηλεπικοινωνιακής πλατφόρμας της Avaya, που αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές και μεσαίες  επιχειρήσεις.