Τηλεπικοινωνίες

Η SingularLogic δραστηριοποιείται στην αγορά των Τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπου έχουν επεκταθεί οι εταιρείες του κλάδου.

Στόχος της είναι να αναδειχθεί σε βασικό τεχνολογικό συνεργάτη των εταιρειών του κλάδου, διαθέτοντας:

  • Οριζόντιες λύσεις (όπως ERP, CRM, HR, Portals, κ.ά.), προσαρμοσμένες στις ανάγκες των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, είτε λύσεις που αναπτύσσονται από τη SingularLogic για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών
  • Συνεργασίες με κορυφαίους προμηθευτές στην παγκόσμια αγορά τηλεπικοινωνιών
  • Έμπειρες ομάδες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις κάθε πελάτη
  • Τοπική παρουσία σε χώρες των Βαλκανίων (Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία και Κύπρο).

 

Η SingularLogic, αξιοποιώντας τις λύσεις και τις υπηρεσίες που  παρέχει, υλοποιεί έργα στο σύνολο των τηλεπικοιωνιακών παρόχων στην Ελλάδα, καθώς και στο εξωτερικό.

Case Studies

H SingularLogic ανέλαβε την  υλοποίηση της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του ΟΤΕ (www.ote.gr), μέσω της χρήσης τεχνολογιών αιχμής και της υιοθέτησης προηγμένων αρχιτεκτονικών.
Η SingulaLogic ανέλαβε την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για την παροχή υπηρεσιών καταλόγου (Directory Assistance Platform) για λογαριασμό του ΟΤΕ. Το νέο portal αποτελεί  το σημείο...
H SingulaLogic ανέλαβε την εγκατάσταση συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών πόρων (ERP) για την Cyta Hellas. Το σύστημα βασίζεται στην αφαρμογή CompakG, η οποία καλύπτει ...
Η SingularLogic σχεδίασε και εγκατέστησε πλήρη και ολοκληρωμένη λύση για την λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών των Forthnet και Nova. Η λύση βασίζεται σε τεχνολογίες...