Υγεία

Η SingularLogic δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα της υγείας, παρέχοντας εξειδικευμένες και καινοτόμες Λύσεις και Υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, που καλύπτουν όλες τις εξειδικευμένες ανάγκες για:

  • Νοσοκομεία, Μαιευτήρια και Κλινικές
  • Ιατρικά και Διαγνωστικά Κέντρα
  • Ομίλους Υγείας, που προσφέρουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης
  • Ιδιωτικά Ιατρεία διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων και
  • Μεμονωμένα Εργαστήρια

 

Η SingularLogic διαθέτει την κατάλληλη υποδομή τόσο από άποψη τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων όσο και από άποψη τεχνογνωσίας και κατάρτισης ομάδας συμβούλων, έχοντας δημιουργήσει μία εξειδικευμένη ομάδα για τη λειτουργία και υποστήριξη όλων των προσφερόμενων λύσεων.

Η ολοκληρωμένη υλοποίηση της λύσης για τον τομέα είναι το πρότυπο Μοντέλο Διαχείρισης Νοσοκομείου, "Model Hospital Management System", το οποίο λειτουργεί στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ.

 

Case Studies

Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και mobile εφαρμογής για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Υγεία.
Η SingularLogic ανέλαβε το έργο της εγκατάστασης και υποστήριξης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  για την Κλινική ΡΕΑ. Το σύστημα καλύπτει όλο το εύρος των δραστηριοτήτων...
Η SingularLogic ανέλαβε την εγκατάσταση και υποστήριξη συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM) για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
Με την συνεργασία της SingularLogic δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο Model Hospital Management System που λειτουργεί με μοντέλο Outsourcing για την κάλυψη της λειτουργίας του Ομίλου...