Δημόσιο

Με κυρίαρχη θέση στο χώρο της παροχής Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, η SingularLogic δραστηριοποιείται στη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής για το Δημόσιο Τομέα και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στους τομείς της Άμυνας, της Δημόσιας Διοίκησης, των Μεταφορών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Υγείας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Έχει αναδειχθεί στον αδιαμφισβήτητα πιο αξιόπιστο πάροχο υπηρεσιών για έργα ολοκλήρωσης συστημάτων και λογισμικού στο Δημόσιο Τομέα.

Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λύσεων και εξειδίκευσης σε σύγχρονες τεχνολογίες με τη χρήση τυποποιημένων πλατφορμών με εξειδικευμένες μορφοποιήσεις, αλλά και τη δυνατότητα της παραγωγής customized λύσεων για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε έργου, σε συνδυασμό με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ακολουθώντας καταξιωμένες μεθοδολογίες υλοποίησης και διοίκησης έργων.

Οι επιτυχημένες εγκαταστάσεις έχουν υλοποιηθεί με γνώμονα τη βελτιστοποίηση κάθε πτυχής λειτουργίας των φορέων, στους οποίους απευθύνεται.

Με περισσότερους από 400 οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα να έχουν συνεργασθεί με τη SingularLogic, καλύπτεται όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης, όπως βασικά Υπουργεία, πλήθος Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Δημόσια νοσοκομεία.

Η SingularLogic, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή εναλλακτικών μοντέλων υλοποίησης, αναλαμβάνει υπό την μορφή Outsourcing, από το 1981 το έργο της συλλογής και μετάδοσης των αποτελεσμάτων των Εκλογών (Εθνικών, Δημοτικών και Ευρωεκλογών) για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Case Studies

Η επιλογή Ο Δήμος Πειραιά για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, εμπιστεύτηκε την πολυετή εμπειρία που διαθέτει η SingularLogic στην παροχή ευέλικτων λύσεων ψηφιακού...
Η SingularLogic ανέλαβε μέσω διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού, την ανάπτυξη συστήματος για την  Μισθοδοσία των εργαζομένων που υπάγονται στο Υπουργείο. Το σύστημα εξυπηρετεί με...
Η SingularLogic  συμμετέχοντας σε ένωση εταιρειών με τις εταιρείες Deloitte & Unisystems, υλοποίησε έργο για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ...
Ο θεσμός του Ποινικού Μητρώου, αποτελεί πηγή γνώσης της προσωπικότητας του ατόμου που εμπλέκεται στην ποινική διαδικασία, αλλά και στοιχείο απαραίτητο για την ανάμιξή του σε...