Χρηματοοικονομικός Τομέας

Οι Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αποτελούν για τη SingularLogic στρατηγική επιλογή δραστηριοποίησης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι οργανισμοί αυτοί αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της συνεχούς ανταγωνιστικής αγοράς, με απαιτητική πελατειακή βάση και αναγκαιότητα διαρκούς συμμόρφωσης προς νέα κανονιστικά πλαίσια. Γνωρίζοντας σε βάθος τις ανάγκες τους για ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, η SingularLogic διαθέτει εξειδικευμένες λύσεις, τις οποίες υλοποιεί με την παροχή  των αντίστοιχων  ποιοτικών  υπηρεσιών.

Η SingularLogic προσφέρει λύσεις που εξυπηρετούν τις κύριες λειτουργίες (όπως στους τομείς Leasing, Factoring, Collections) ενσωματώνοντας σύγχρονες τραπεζικές πρακτικές και state-of-the-art τεχνολογίες, στις οποίες έχουν επενδύσει στρατηγικά οι μεγαλύτεροι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διεθνώς, είτε οριζόντιες λύσεις (όπως ERP, CRM, HR, κ.ά.), προσαρμοσμένες στις ανάγκες στου χρηματοοικονομικού  τομέα.

Η εταιρεία έχει κτίσει σχέσεις συναργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, με πληθώρα χρηματοοικονομικών οργανισμών.

 

Case Studies

Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση έργου ανάπτυξης και εγκατάστασης συστήματος Διαχείρισης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών για την Τράπεζα  Eurobank. Το σύστημα βασίσθηκε στην...
Η SingulaLogic έχει αναλάβει για λογαριασμό της Eurobank την ανάπτυξη μιάς σειράς από λύσεις, οι οποίες βασίζονται σε πλατφόρμα Siebel και πιο συγκεκριμένα: για το e-Banking...
Η Eurobank ανέθεσε στην SingularLogic τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση λύσης IP Telephony για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των Κεντρικών Γραφείων της Τράπεζας και...