Εμπόριο, Βιομηχανία, Υπηρεσίες

Για τις μεγάλες Εμπορικές και Βιομηχανικές επιχειρήσεις, καθώς και τις επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, η SingularLogic παρέχει Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής, που ικανοποιούν τις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες και προκλήσεις.

Η SingularLogic κατέχει παραδοσιακά τον τίτλο ενός από τους κορυφαίους συνεργάτες για την υλοποίηση Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής στην αγορά του Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια παρέχοντας:

  • ευρύ χαρτοφυλάκιο λύσεων που βασίζεται σε καταξιωμένες και αναγνωρισμένες εφαρμογές και πλατφόρμες
  • τεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό που εξασφαλίζουν τη συνεχή υποστήριξη της επιχείρησης
  • εμπειρία στη διαχείριση έργων με εξειδίκευση σε κάθετες αγορές (όπως ενέργεια, εξαγωγικές εταιρείες, εμπόριο, τρόφιμα και ποτά, κ.ά.)
  • παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υλοποίησης προς την επιχείρηση για την επιλογή της κατάλληλης λύσης στα πλαίσια του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 

Η SingularLogic, με την πελατοκεντρική αντίληψη που τη διακρίνει, δρα ως στρατηγικός συνεργάτης για τις περίπου 700 μεγάλες επιχειρήσεις, που αποτελούν το πελατολόγιο του συγκεκριμένου τομέα, ανάμεσα στις οποίες 100 πολυεθνικές και μερικές από τις σημαντικότερες εταιρείες στην Ελλάδα.         

Case Studies

Η SingularLogic ανέλαβε έργο που περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό, την υλοποίηση και λειτουργία, όλων των συστημάτων πληροφορικής και των επιχειρησιακών διαδικασιών των εταιρειών...