Insights
01 Dec, 2023

European Missing Alert Automated System για το Χαμόγελο του Παιδιού

European Missing Alert Automated System για το Χαμόγελο του Παιδιού
SHARE

European Missing Alert Automated System (EMAAS) Σύστημα παραγωγής και δημοσιοποίησης υλικών εξαφάνισης για το Amber Alert Hellas και το Missing Alert Hellas, για το Χαμόγελο του Παιδιού


Η SingularLogic αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, ανέπτυξε για το Χαμόγελο του Παιδιού, Web Πλατφόρμα/Σύστημα που αποτελεί το διαχειριστικό εργαλείο παραγωγής και δημοσιοποίησης των υλικών εξαφάνισης για το Amber Alert Hellas και το Missing Alert Hellas. Το European Missing Alert Automated System αυτομάτως δημιουργεί πολλαπλούς τύπους αρχείων ήχου, εικόνας και video, ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς για τα συμβάντα εξαφάνισης, με πληροφορίες διαφόρων τύπων (VMS, SMS, εικόνες, βίντεο κ.ά.) και επιβεβαιώνει τη λήψη των αρχείων απο τους συνεργαζόμενους φορείς. Επίσης διαθέτει responsive σχεδιασμό για smartphones, πολυγλωσσικότητα και λειτουργίες διασυνοριακότητας, ενώ η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των alerts γίνεται αυτόματα.

Το Χαμόγελο του Παιδιού

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», είναι ένας εθελοντικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έχει κάνει πράξη την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των παιδιών. Κύριο μέλημά του είναι να προασπίσει τα δικαιώματα των παιδιών όχι μόνο στη θεωρία αλλά στην πράξη, καθημερινά, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο και να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη σωματική, ψυχική και πνευματική ισορροπία τους. Βασίζεται στις υπηρεσίες του κράτους (Αστυνομία, Εισαγγελίες, Νοσοκομεία κ.ά.), όπου υπάρχουν άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι που συμβάλλουν στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των παιδιών. Ως εθελοντικός οργανισμός, στηρίζει τους θεσμούς, ώστε να γίνουν αποτελεσματικότεροι σε θέματα παιδιών.

Προκλήσεις & Στόχοι

Το Χαμόγελο του Παιδιού, στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Η συμβολή των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα-SMILE NET», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» με MIS 5129741 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιθυμούσε να αναπτύξει ένα σύστημα παραγωγής και δημοσιοποίησης υλικών εξαφάνισης για το “Amber Alert Hellas” και το “Missing Alert Hellas”. Οι προδιαγραφές του νέου συστήματος απαιτούσαν διασυνοριακές λειτουργίες και υποστηρικτικές εφαρμογές, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιστατικών εξαφάνισης, με άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των φορέων και των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στο δίκτυο ενημέρωσης.

Το Amber Alert Hellas είχε σχεδιαστεί, υλοποιηθεί από το ΧτΠ, ενώ την ευθύνη για την ενεργοποίησή του ή μη έχει η Ελληνική Αστυνομία. Το Amber Alert Hellas βρίσκεται σε άμεσο συντονισμό και συνέργεια με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, αλλά και με τις υπόλοιπες δράσεις ολιστικής πρόληψης, παρέμβασης και αντιμετώπισης που υλοποιεί Το Χαμόγελο του Παιδιού. Το σύστημα λειτουργούσε στη «βασική» εκδοχή του, η οποία παρουσίαζε δυσλειτουργίες και προβλήματα, τα οποία οφείλονταν κυρίως στην παρωχημένη πλέον τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε κατά την υλοποίησή του, οπότε απαιτούνταν ο εκσυγχρονισμός του.

Σε στρατηγικό επίπεδο το ΧτΠ επιθυμούσε να αποκτήσει ένα σύγχρονο διαχειριστικό εργαλείο άμεσης και έγκυρης ενημέρωσης φορέων και φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στο δίκτυο ενημέρωσης του Amber Alert Hellas και του Missing Alert Hellas, το οποίο να διαθέτει νέα κανάλια ενημέρωσης και νέες δυνατότητες, όπως είναι η διασυνοριακότητα. Η διασυνοριακότητα κρίθηκε ζωτικής σημασίας καθώς τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ένας σημαντικός αριθμός αγνοούμενων ανηλίκων προσφύγων/μεταναστών.

Κύριος στόχος του έργου ήταν ο εμπλουτισμός του Amber Alert Hellas με νέες λειτουργίες, όπως η δυνατότητα ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων με μηνύματα διαφόρων τύπων όπως εικόνες, κείμενο και βίντεο, η συμβατότητα της εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, η πολυγλωσσικότητα, η διασυνοριακότητα και η ενσωμάτωση του Missing Alert Hellas, βάσει του σχεδιασμού και των λειτουργιών του Amber Alert, με την κατάλληλη προσαρμογή σε ό,τι αφορά τις οθόνες λειτουργίας του συστήματος.

Η λύση

Με μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση έργων Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και με βαθιά γνώση του περιβάλλοντος και των αναγκών του ΧτΠ, από προηγούμενη συνεργασία μαζί του, η SingularLogic ανέλαβε και ολοκλήρωσε τη μελέτη εφαρμογής των συστημάτων, την υλοποίηση και παραμετροποίηση της λύσης, την εκπαίδευση των στελεχών, τις υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του έργου.


SCREENS EMAAS.png


Για την ανάπτυξη του European Missing Alert Automated System, ενός συστήματος παραγωγής και δημοσιοποίησης υλικών εξαφάνισης για το Amber Alert Hellas και Missing Alert Hellas, η SingularLogic:

 • Ανέπτυξε μία Web πλατφόρμα/σύστημα

  που προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο, αλλά και τεχνικές απεικόνισης σημείων και πληροφοριών σε χάρτη. Μέσω της πλατφόρμας οι φορείς, οι εθελοντές του δικτύου πληροφόρησης Amber Alert Hellas, αλλά και οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για alerts εξαφάνισης, μέσω πολλαπλών καναλιών.

 • Δημιούργησε μία Βάση Δεδομένων

  βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR 2016/679, στην οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα του συστήματος, όπως Λογαριασμοί πρόσβασης εξουσιοδοτημένου προσωπικού του ΧτΠ, φορέων και εθελοντών του δικτύου Amber Alert Hellas, Στοιχεία εξαφάνισης ανηλίκων & ενηλίκων στα Ελληνικά & Αγγλικά, ή/και άλλες γλώσσες, π.χ. Αραβικά, Φαρσί, καθώς και γεωγραφικά στοιχεία εξαφανίσεων για την απεικόνιση σε χάρτη σε διαλειτουργικότητα με Google maps. Τα δεδομένα αυτά καταγράφηκαν και οργανώθηκαν για την εύκολη αναζήτησή τους βάσει χωρικών και περιγραφικών κριτηρίων, την εύκολη λήψη σχετικών πληροφοριών και την ενιαία διαχείριση, εισαγωγή και επεξεργασία τους, με απλό και κατανοητό τρόπο.

 • Διαμόρφωσε την ευχρηστία του συστήματος

  ώστε να είναι φιλικό στο χρήστη, με ένα πλήρως ελληνοποιημένο UI, ομοιογενείς οθόνες διαχείρισης επιλογής και αυτόματης εισαγωγής δεδομένων και ταυτόχρονη δίγλωσση καταχώριση των alerts, για τη διασφάλιση της διασυνοριακότητας. Το γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης του χρήστη βασίζεται σε GUI Objects - Graphical User Interface.

 • Ενσωμάτωσε τo Missing Alert Hellas

  βάσει του σχεδιασμού και των λειτουργιών του Amber Alert, με την κατάλληλη προσαρμογή σε ότι αφορά στις οθόνες λειτουργίας του συστήματος.

Αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, η SingularLogic, ανέπτυξε την Web πλατφόρμα/σύστημα που αποτελεί το διαχειριστικό εργαλείο για το σύστημα παραγωγής και δημοσιοποίησης των υλικών εξαφάνισης για το Amber Alert Hellas και το Missing Alert Hellas. Το σύστημα ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς για τα συμβάντα εξαφάνισης, με πληροφορίες διαφόρων τύπων (VMS, SMS, εικόνες, βίντεο κ.ά.) βάσει προδιαγραφών, διαθέτει responsive σχεδιασμό για smartphones, πολυγλωσσικότητα και λειτουργίες διασυνοριακότητας.

Η ενημέρωση του κοινού επιτυγχάνεται με τη διάθεση πληροφοριών συμβάντων στους τηλεοπτικούς σταθμούς, στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, στα Social Media, μέσω μηνυμάτων (SMS) ή Viber σε συγκεκριμένες λίστες αποδεκτών, σε διαχειριστές ηλεκτρονικών πινακίδων (VMS), διαχειριστές ψηφιακής σήμανσης, σε σημεία υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού καθώς και σε φορείς Διασυνοριακής υπηρεσίας πληροφόρησης.

Η χρήση του συστήματος γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του ΧτΠ με συγκεκριμένα standard ασφάλειας, ενώ το user interface ενισχύει την αποδοτικότητα των χρηστών και την εύκολη εκμάθηση του συστήματος.

Το σύστημα φιλοξενείται στο Data Center της SingularLogic, βάσει GDPR, ενώ σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία και την επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων.


Το European Missing Alert Automated System (EMAAS) διακρίθηκε στα BITE AWARDS 2023 λαμβάνοντας Gold Award στην κατηγορία "Νέα Καινοτόμος Ψηφιακή Υπηρεσία", αλλά και Platinum Award καθώς συγκέντρωσε την κορυφαία βαθμολογία από την επιτροπή αξιολόγησης, στο σύνολο των έργων που υποβλήθηκαν.


Τα οφέλη

Με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος Παραγωγής και Δημοσιοποίησης Υλικών Εξαφάνισης για το Amber Alert Hellas και το Missing Alert Hellas το ΧτΠ εξασφάλισε σημαντικά οφέλη σε ό,τι αφορά την Ταχύτητα ανταπόκρισης του οργανισμού, την Αποτελεσματικότητα διαχείρισης των συμβάντων αλλά και την Επιχειρησιακή συνέχεια.

Ταχύτητα Ανταπόκρισης
 • Άμεση ενημέρωση και δημοσιοποίηση των συμβάντων εξαφάνισης και χρήση τους από τους εμπλεκόμενους φορείς, μέσω της δυνατότητας ταυτόχρονης δημιουργίας πολλών τύπων πολυμέσων και άμεσης αποστολής τους στους συνεργαζόμενους φορείς, μειώνοντας τον χρόνο ενεργοποίησης και αυξάνοντας τις πιθανότητες εύρεσης του παιδιού και αποφυγής οποιουδήποτε κινδύνου.
 • Βελτίωση των προτύπων εξυπηρέτησης και της ροής πληροφοριών μέσω του χειρισμού της κάθε περίπτωσης με ομοιόμορφο και συνεπή τρόπο, ελαχιστοποιώντας πιθανές καθυστερήσεις.
Αποτελεσματικότητα διαχείρισης
 • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του προσωπικού με ελαχιστοποίηση χρόνου εφαρμογής των διαδικασιών, καθώς έχουν στη διάθεσή τους ένα ευέλικτο, εύκολο, γρήγορο και δυναμικό εργαλείο επικοινωνίας, με το οποίο μπορούν να επιλέξουν το κατάλληλο υλικό πληροφοριών που τους παρουσιάζονται (ήχο, εικόνα κ.ά.), αλλά και τα εργαλεία επικοινωνίας που καλύπτουν μια σειρά διαφορετικών δομημένων επιχειρησιακών σεναρίων.
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους, με τη χρήση τυποποιημένων διαδικασιών και επαναχρησιμοποίησης πληροφοριών.
Επιχειρησιακή συνέχεια
 • Διαβαθμισμένη και κρυπτογραφημένη πρόσβαση των χρηστών του συστήματος
 • Σύστημα ανοιχτής Αρχιτεκτονικής για ομαλή λειτουργία και επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων
 • Φιλοξενία στο Data Center της SingularLogic

Η SingularLogic υλοποίησε το σημαντικό αυτό έργο αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, την εμπειρία της και την εξειδίκευσή της στην υλοποίηση πολυδιάστατων έργων με εξελιγμένες αρχιτεκτονικές και σύγχρονες τεχνικές υλοποίησης, συμβάλλοντας στην ψηφιακή αναβάθμιση του ΧτΠ και στην επίτευξη των σκοπών του, για τη διαφύλαξη και προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, δίπλα σε κάθε θύμα εξαφάνισης.