Εταιρική Διοίκηση

Εταιρική Διοίκηση

Σπυρίδων Μανωλόπουλος
Εκτελεστικός Πρόεδρος
Ιωάννης Μερτζάνης
CEO
Ιωάννης Δουλαβέρης
CFO
Δημήτρης Μπακάκος
Γενικός Διευθυντής