Digital Workflows with ServiceNow

Digital Workflows with ServiceNow

Ενισχύστε την αποδοτικότητα των εργαζομένων σας με βελτιστοποιημένες ροές εργασίας σε όλο το εύρος της επιχείρησής σας, εξαλείψτε τα σιλό πληροφορίας δημιουργώντας απρόσκοπτες εμπειρίες και προστιθέμενη αξία, δουλεύοντας πιο γρήγορα και πιο έξυπνα σε μία και μόνο πλατφόρμα

ServiceNow Cloud Platform
ServiceNow Cloud Platform
Απλά, εργαστείτε καλύτερα με τα digital workflows της ServiceNow
Απλά, εργαστείτε καλύτερα με τα digital workflows της ServiceNow

Αρκετά συχνά οι εργασίες σε έναν οργανισμό μπορεί να μην είναι δομημένες, ενώ πολλές φορές για να ολοκληρωθούν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ετερογενή συστήματα, γεγονός που διαταράσσει τόσο την παραγωγικότητα όσο και την καθημερινή εμπειρία του χρήστη.

Συχνά το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με την υιοθέτηση ενός συνδυασμού κορυφαίων λύσεων και τη χρήση διαφορετικών πλατφορμών. Ωστόσο αυτή η προσέγγιση συχνά οδηγεί σε κενά που αφορούν στη σύνδεση δεδομένων, διαδικασιών αλλά και ανθρώπων. Ενώ στις περιπτώσεις που υπάρχουν παλαιά συστήματα θα πρέπει να συνυπολογιστεί ο χρόνος, το κόστος και η πολυπλοκότητα που συνεπάγεται η αντικατάστασή του.

Παρότι ορισμένες λύσεις μπορεί να προσφέρουν σημαντική πρόσθετη αξία, η εστίαση θα πρέπει να είναι στο πώς και σε ποιο βαθμό υποστηρίζουν τον οργανισμό και ενισχύουν την ανάπτυξή του, αυξάνουν την παραγωγικότητα και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητά του στο επίπεδο που επιθυμεί.

Η πλατφόρμα ServiceNow υπερέχει στην ψηφιοποίηση των ροών εργασίας που διατρέχουν όλα τα επίπεδα και τα τμήματα ενός οργανισμού, εξαλείφοντας τα σιλό πληροφορίας, δημιουργώντας βελτιστοποιημένες και ενοποιημένες διαδικασίες, και προσφέροντας απρόσκοπτες πολυκαναλικές εμπειρίες που ενισχύουν την παραγωγικότητα.

Με την πλατφόρμα ServiceNow, οι οργανισμοί μπορούν να βελτιστοποιήσουν τα workflows του ΙΤ, των εργαζομένων και των πελατών. Επιπλέον, μπορούν να σχεδιάσουν συγκεκριμένες διαδικασίες και να χρησιμοποιήσουν το έτοιμο περιεχόμενο που διατίθεται ειδικά για τον κλάδο τους, προκειμένου να ενορχηστρώσουν τις εργασίες σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, προσφέροντας εξαιρετικές εμπειρίες για τους εργαζόμενους και τους πελάτες και εξασφαλίζοντας επιχειρηματική ευελιξία.

Αντιμετωπίστε οποιαδήποτε επιχειρηματική πρόκληση
Αντιμετωπίστε οποιαδήποτε επιχειρηματική πρόκληση

Μέσα από την τεράστια εμπειρία της σε πολλαπλούς επιχειρηματικούς τομείς, η SingularLogic έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην ανάπτυξη βελτιστοποιημένων workflows για διάφορους κλάδους.

Ως πιστοποιημένος συνεργάτης ServiceNow, η SingularLogic συνδυάζει τις δυνατότητες που προσφέρει η κορυφαία πλατφόρμα ServiceNow με τη δική της εξειδίκευση στο software integration, προκειμένου να βοηθά τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να δημιουργούν απρόσκοπτες και βελτιστοποιημένες διαδικασίες για όλες τις λειτουργίες ενός οργανισμού, ανεξάρτητα από τα συστήματα που χρησιμοποιούν.

Είτε επιδιώκετε να αυξήσετε την παραγωγικότητα των εργαζομένων και να διαμορφώσετε ενιαίες εμπειρίες διαχείρισης για αυτούς στο σύγχρονο υβριδικό περιβάλλον εργασίας με τα Employee Workflows, είτε θέλετε να βελτιώσετε την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του οργανισμού και να παρέχετε μεγαλύτερη ευελιξία στους εργαζομένους σας σε ό,τι αφορά τη άμεση διαχείριση θεμάτων πληροφορικής με τα IT Workflows, να διευρύνετε τα όρια του CRM σας, για να ενισχύσετε το Customer Loyalty ή και να βελτιώσετε τις πολυκαναλικές εμπειρίες των πελατών σας με τα Customer Workflows, ή ακόμα και να δημιουργήσετε δικές σας εφαρμογές με προσαρμοσμένα workflows που εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους σας, η SingularLogic έχει την απαιτούμενη εμπειρία  και τεχνογνωσία να ενισχύσει την αξία του επιχειρηματικού μοντέλου σας.

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Digital workflows που ενισχύουν την επιχειρησιακή ευελιξία
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Digital workflows που ενισχύουν την επιχειρησιακή ευελιξία
ServiceNow Certified Specialist Partner
ServiceNow Certified Specialist Partner
Επιχειρηματική γνώση σε διάφορους κλάδους της αγοράς
Επιχειρηματική γνώση σε διάφορους κλάδους της αγοράς
Εξειδίκευση στο Software Integration
Εξειδίκευση στο Software Integration
Ικανότητα υλοποίησης σύνθετων έργων
Ικανότητα υλοποίησης σύνθετων έργων
ΛΥΣΕΙΣ DIGITAL WORKFLOWS
Πίσω από κάθε εξαιρετική εμπειρία κρύβεται ένα καλά ενορχηστρωμένο workflow
Δημιουργήστε απρόσκοπτες εμπειρίες για τους εργαζομένους και τους πελάτες σας. Εξαλείψτε τα σιλό πληροφορίας με ένα ενιαίο μοντέλο δεδομένων και μία αρχιτεκτονική για όλη την επιχείρηση.
ΛΥΣΕΙΣ DIGITAL WORKFLOWS
Πίσω από κάθε εξαιρετική εμπειρία κρύβεται ένα καλά ενορχηστρωμένο workflow
Δημιουργήστε απρόσκοπτες εμπειρίες για τους εργαζομένους και τους πελάτες σας. Εξαλείψτε τα σιλό πληροφορίας με ένα ενιαίο μοντέλο δεδομένων και μία αρχιτεκτονική για όλη την επιχείρηση.

Απελευθερώστε τη δύναμη του IT

Μετασχηματίστε την επιχείρησή σας με ψηφιακά workflows για το IT. Εκσυγχρονίστε τις διαδικασίες σας και βελτιστοποιήστε την παραγωγικότητα, το κόστος και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα με μία ενιαία πλατφόρμα για το ΙΤ.

Ενισχύστε την παραγωγικότητα των εργαζομένων

Δώστε στους εργαζόμενους σας τα εφόδια που χρειάζονται για να εργάζονται και να συνεργάζονται πιο εύκολα, όπου και όπως θέλουν. Διαμορφώστε ευφυείς αλληλεπιδράσεις και προσφέρετε εμπειρίες που εξαλείφουν τα σιλό πληροφοριών και ξεκλειδώνουν την παραγωγικότητα.

Αναβαθμίστε την εμπειρία των πελατών

Δώστε νέο νόημα στην εμπειρία των πελατών σας και εξασφαλίστε ικανοποιημένους πελάτες. Αναβαθμίστε τις παρεχόμενες υπηρεσίες με συνδεδεμένα ψηφιακά workflows και αυτοματοποιήσετε τις εργασίες μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων.

Δώστε ώθηση στην καινοτομία με το App Engine

Αναπτύξτε γρήγορα εφαρμογές με μικρές απαιτήσεις κώδικα, χωρίς πολυπλοκότητα. Διαμορφώστε με ασφάλεια καινοτόμα workflows στην επιχείρησή σας, που αυξάνουν την αποτελεσματικότητά σας και διασφαλίζουν την αποδοχή των χρηστών.

Κάντε το επόμενο βήμα
Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λύσεις και Υπηρεσίες πληροφορικής σχεδιασμένες για τις δικές σας ανάγκες
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λύσεις και Υπηρεσίες πληροφορικής σχεδιασμένες για τις δικές σας ανάγκες