Personal Health Record

Personal Health Record

Εξασφαλίζει στον ασθενή εξατομικευμένη και ποιοτική φροντίδα, βελτιωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και ενισχυμένη εμπειρία διαχείρισης του ιστορικού του και βοηθά τον Οργανισμό Υγείας να έχει μια ολιστική εικόνα στα δεδομένα υγείας του ασθενή, διευκολύνοντας στη διάγνωση και στην επιλογή θεραπείας, αλλά και στην έρευνα και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας που απασχολεί

PERSONAL HEALTH RECORD
PERSONAL HEALTH RECORD
Ασφαλής και άμεση πρόσβαση στα δεδομένα υγείας
Ασφαλής και άμεση πρόσβαση στα δεδομένα υγείας

Ο ασθενής έχει άμεση και ασφαλή πρόσβαση στα προσωπικά ιατρικά δεδομένα του, τα διαμοιράζει σε όποιον επιθυμεί, στοχεύοντας στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση της περίθαλψής του, σύμφωνα με τη συνολική εικόνα του ιατρικού ιστορικού του και όχι αποσπασματικά, όπου και αν βρίσκεται χωρίς γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς.

Η εφαρμογή μπορεί να αποτελεί μία κεντρική, έγκυρη και ολοκληρωμένη πηγή πληροφόρησης, ώστε ο επαγγελματίας υγείας να έχει διαβαθμισμένη και ασφαλή πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα του ασθενή για τη βέλτιστη φροντίδα της υγείας του.

Η SingularLogic δραστηριοποιείται δυναμικά πολλά χρόνια τώρα, στον τομέα της υγείας, παρέχοντας εξειδικευμένες και καινοτόμες Λύσεις και Υπηρεσίες Πληροφορικής, ενώ έχει υλοποιήσει πολλά επιτυχημένα σύνθετα έργα.

Η ανάπτυξη του λογισμικού έχει βασιστεί σε πρωτοποριακές τεχνολογίες, ενώ έχει δοθεί έμφαση στη διαλειτουργικότητα με διαφορετικά συστήματα όπως Laboratory Information System (LIS), Radiology Information System (RIS) και PACS, ακολουθώντας τα διεθνή standards και τις πρακτικές διεθνών φορέων όπως HL7, JCI, SNOMED, ICD μεταξύ άλλων.

Ψηφιακή τεχνολογία στα χέρια του ασθενή και του επαγγελματία υγείας
Ψηφιακή τεχνολογία στα χέρια του ασθενή και του επαγγελματία υγείας

Ο ασθενής διασφαλίζει απόλυτα την ιδιωτικότητα της πληροφορίας του ιατρικού ιστορικού του, ενώ διαθέτει άμεση πρόσβαση στο σύνολο ή μέρος αυτού, το οποίο είναι δομημένο και με χρονική σειρά, χωρίς ελλιπή στοιχεία και χωρίς την ανάγκη μεταφοράς ογκωδών εγγράφων. Μπορεί να διαχειρίζεται ο ίδιος με απόλυτη ασφάλεια ποιος θέλει να έχει πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό του, με αποτέλεσμα να μπορεί να επικοινωνήσει τα κατάλληλα ιατρικά δεδομένα του με τον ιατρό και την ειδικότητα που επιθυμεί χωρίς να περιορίζεται από την απόσταση ή και το χρόνο επικοινωνίας μαζί του, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του κόστους που σχετίζεται με την υγεία του, αλλά και να συμμετέχει ενεργά στην ιατρική του περίθαλψη.

Αντίστοιχα οι επαγγελματίες υγείας αποκτούν βελτιωμένη επικοινωνία με τον ασθενή καθώς λαμβάνουν ολοκληρωμένη εικόνα του ιατρικού ιστορικού, μπορούν να τον παρακολουθούν απομακρυσμένα, ενώ η ολοκληρωμένη και συνδυαστική πληροφόρηση, βάσει του ιστορικού του ασθενούς, συμβάλλει σε ταχύτερες και ακριβέστερες αποφάσεις για την καλύτερη επιλογή θεραπείας, επιτυγχάνοντας βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, αλλά και χαμηλότερες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης. Παράλληλα τους βοηθά να εστιάσουν στο έργο τους και να μην σπαταλούν χρόνο σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως μπορεί να είναι η αρχειοθέτηση ή και η εύρεση του ιστορικού ενός ασθενούς.

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Αναβαθμίστε τη φροντίδα του ασθενή σας
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Αναβαθμίστε τη φροντίδα του ασθενή σας
Ολιστική πληροφόρηση
Ολιστική πληροφόρηση
Πρόσβαση από παντού
Πρόσβαση από παντού
Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
Καινοτόμος τεχνολογία
Καινοτόμος τεχνολογία
ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Σύγχρονη Πλατφόρμα προβολής και καταχώρησης ετερογενών δεδομένων
ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Σύγχρονη Πλατφόρμα προβολής και καταχώρησης ετερογενών δεδομένων

Πλήρης καταγραφή και ασφαλής διάθεση Δεδομένων

 • Κλινικά δεδομένα – διαγνώσεις
 • Νοσηλείες – Εγχειρήσεις
 • Αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων
 • Ιατρικές πράξεις
 • Παραπεμπτικά – Γνωματεύσεις
 • Ιατρικό ιστορικό – Risk Factors
 • Ιατρικές εικόνες
 • Δημογραφικά στοιχεία
 • Διαχειριστικά στοιχεία ιατρικών πράξεων και νοσηλειών
 • Φαρμακευτική αγωγή

Λειτουργικότητα για τη βέλτιστη διαχείριση & αξιοποίηση των δεδομένων που αναβαθμίζει την εμπειρία του ασθενή και διευκολύνει το έργο των επαγγελματιών υγείας

 • Κλινική παρακολούθηση & Κλινική διαχείριση ασθενή
 • Διαβαθμισμένη πρόσβαση χρηστών στις ιατρικές πληροφορίες
 • Ιατρική & νοσηλευτική  τεκμηρίωση
 • Έκδοση ιατρικών οδηγιών, παραγγελία εξετάσεων & φαρμάκων
 • Αποτύπωση ροών εργασίας & πληροφορίας
 • Ενσωμάτωση διαδικασιών ποιότητας
 • Εργαλείο παρακολούθησης δεικτών ποιότητας με ιατρικό περιεχόμενο
Κάντε το επόμενο βήμα
Αναβαθμίστε τη δυναμική της επιχείρησής σας