Software Development

Software Development

Αποκτήστε την ευελιξία που χρειάζεστε για να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού σας πλεονεκτήματος, με λύσεις που εστιάζουν στις δικές σας απαιτήσεις

SOFTWARE DEVELOPMENT
SOFTWARE DEVELOPMENT
Εξειδικευμένο λογισμικό για τις δικές σας ανάγκες
Εξειδικευμένο λογισμικό για τις δικές σας ανάγκες

Η ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής συνεισφέρει καταλυτικά στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ενός οργανισμού. Ταυτόχρονα οι λύσεις αυτές αναπτύσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι άμεσα συμβατές με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιεί ο οργανισμός και σύμφωνες με τις προδιαγραφές που απαιτεί.

Με μία ολοκληρωμένη προσέγγιση οι υπηρεσίες Custom Software Development της SingularLogic καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής μίας Bespoke λύσης, ξεκινώντας από την καταγραφή και την ανάλυση των αναγκών του πελάτη, το σχεδιασμό και την υλοποίησή της και εκτείνονται μέχρι τη συνεχή υποστήριξη, την κάλυψη προσαρμογών και την ανάπτυξη περαιτέρω βελτιώσεων.

Αποκτήστε την ευελιξία που χρειάζεστε με ασφάλεια
Αποκτήστε την ευελιξία που χρειάζεστε με ασφάλεια

Η SingularLogic με πολλά χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στην ανάπτυξη Custom Software, σε desktop, web, native mobile και hybrid εφαρμογές, ανταποκρίνεται με επιτυχία στις εξειδικευμένες ανάγκες οργανισμών και επιχειρήσεων.  Με υπόβαθρο την εμπειρία αυτή έχουν δημιουργηθεί πρότυπα πλαίσια ανάπτυξης, frameworks, σε διαφορετικές τεχνολογίες και πλατφόρμες, που επιτρέπουν την ανάπτυξη λογισμικού ταχύτερα και ποιοτικότερα, σε συνδυασμό με την κατάλληλη μεθοδολογία Agile, Waterfall ή Hybrid, για την ολοκλήρωση κάθε έργου. 

Παράλληλα, τα στελέχη της SingularLogic διαθέτουν εξειδίκευση σε διάφορες τεχνολογίες αιχμής, Microsoft, Oracle, Open Source, Android, iOS και είναι σε θέση να αναλάβουν την ανάπτυξη τόσο μικρών όσο και μεγάλων έργων πληροφορικής, αντιμετωπίζοντας το κάθε έργο ως μία διαφορετική πρόκληση που χρειάζεται τη σωστή τεχνολογική προσέγγιση αλλά και την αντίστοιχη μεθοδολογία, εξασφαλίζοντας συγχρόνως τη δημιουργία αξιόπιστων και ευέλικτων λύσεων λογισμικού,  αλλά και την αποδοτικότητα της επένδυσης.

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα στην ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα στην ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής
Πολυάριθμη εξειδικευμένη ομάδα ανάπτυξης
Πολυάριθμη εξειδικευμένη ομάδα ανάπτυξης
Εκτεταμένη επιχειρηματική γνώση σε πολλούς κλάδους
Εκτεταμένη επιχειρηματική γνώση σε πολλούς κλάδους
Πρότυπα πλαίσια ανάπτυξης εφαρμογών
Πρότυπα πλαίσια ανάπτυξης εφαρμογών
Συνεχής Εξέλιξη & Υποστήριξη
Συνεχής Εξέλιξη & Υποστήριξη
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SOFTWARE DEVELOPMENT
Εξειδικευμένες λύσεις πληροφορικής που παρέχουν αξία στην επιχειρηματική στρατηγική σας
H SingularLogic, διαθέτει την εμπειρία, τις μεθοδολογίες και την ικανότητα να αναπτύσσει εξειδικευμένες λύσεις πληροφορικής που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SOFTWARE DEVELOPMENT
Εξειδικευμένες λύσεις πληροφορικής που παρέχουν αξία στην επιχειρηματική στρατηγική σας
H SingularLogic, διαθέτει την εμπειρία, τις μεθοδολογίες και την ικανότητα να αναπτύσσει εξειδικευμένες λύσεις πληροφορικής που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας

Θεμέλιο επιτυχίας ενός έργου

Με τη χρήση βέλτιστων τεχνικών Business Analysis γίνεται η καταγραφή, η ανάλυση και η διεξοδική διαχείριση των αναγκών όλων των εμπλεκομένων μερών κάθε έργου.

Technology for Business

Ο σχεδιασμός κάθε προτεινόμενης λύσης γίνεται με στόχο να χρησιμοποιηθούν οι βέλτιστες τεχνολογίες που θα εξυπηρετήσουν τις επιχειρηματικές ανάγκες με οδηγό μας το «Technology for Business». Η υλοποίηση στη συνέχεια ακολουθεί το σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών σε κάθε επίπεδο.

Διασφάλιση του κύκλου ζωής του έργου

Μία λύση είναι πλήρης όταν διαθέτει το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης και συντήρησης. Στη SingularLogic το επίπεδο υποστήριξης SLA ενός έργου διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και οργανώνεται από κοινού με τον πελάτη, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εξέλιξη του κύκλου ζωής του κάθε έργου.

Κάντε το επόμενο βήμα
Αναβαθμίστε τη δυναμική της επιχείρησής σας
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λύσεις και Υπηρεσίες πληροφορικής σχεδιασμένες για τις δικές σας ανάγκες
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λύσεις και Υπηρεσίες πληροφορικής σχεδιασμένες για τις δικές σας ανάγκες